Hittestress: bent u klaar voor de zomer van de toekomst?

Met de zomer in aantocht kan het in steden extreem warm worden, met als gevolg hittestress: het lichaam kan de hitte en hoge luchtvochtigheid niet meer aan. Hitte in een stad blijft hangen en bij weinig wind koelt het ’s nachts nauwelijks af. Uitdroging en een zonnesteek liggen op de loer, vooral voor kwetsbare groepen zoals: ouderen, jonge kinderen en zieken.


Met de klimaatveranderingen neemt de kans op extreem warme dagen alleen maar toe. In steden kan de temperatuur ten opzichte van landelijk gebied op dat soort dagen nog verder oplopen. Langdurige hitte heeft invloed op het gebruik van de openbare ruimte en de leefbaarheid van stedelijk gebied.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft recent het aangepaste Nationaal Hitteplan 2015 gepresenteerd. Dit plan is vooral gericht op mitigerende maatregelen voor risicogroepen. Maar ook voor de inrichting van de openbare ruimte is inzicht in hotspots van belang. Gebieden met weinig groen kunnen in de zomer onaangenaam heet worden. Blijven de mensen dan wel naar het plein of de winkelstraat komen?

Tauw weet hoe gemeenten kunnen anticiperen op de toenemende hitte in de stad, zonder dat ze voor grote investeringen komen te staan. Het gaat om het tijdig en slim aanpassen van de openbare inrichting. Onze aanpak sluit goed aan bij de drie W’s van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu:

  • Weten waar de hittestress kan optreden en waar de effecten het grootst zijn door een hittestresstest uit te voeren en te inventariseren waar kwetsbare groepen zich bevinden
  • Willen voorkomen van nadelige effecten van hittestress door planmatig aan de slag te gaan, door mee te liften met ingrepen in de bovengrondse inrichting, door voldoende aandacht te hebben voor groen en blauw in uw stad en door af te wegen waar u maatregelen het hardst nodig heeft
  • Werken aan een hittestressvrije stad is daardoor eenvoudiger dan u denkt!

Meer informatie?

Houd u straks ook de stad koel door nu actief aan de slag te gaan? Op onze website vindt u meer informatie over de klimaatactieve stad. Onze hittestresskaart voor de Dam is te zien in het nieuwsitem van de NOS op 5 juni, de eerste tropische dag van 2015.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen via Jeroen Kluck, +31 65 17 07 78 3, jeroen.kluck@tauw.nl of Annemarie Wolters, +31 61 58 50 16 0, annemarie.wolters@tauw.nl.

Contactpersonen: Jeroen Kluck en Annemarie Wolters