Infratech 2021: Ontmoet TAUW aan De Watertafel over de Marktvisie

De Infratech 2021 vindt van 12 t/m 15 januari online plaats en staat in het teken van een digitale kennisreis. Onderdeel van het programma is ‘De Watertafel’ waarin waterschappen met tafelgasten in gesprek gaan over ontwikkelingen vanuit de gezamenlijke marktvisie op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook TAUW schuift hierbij aan.

11 januari 2021

Met Suzanne Blonk als talkshowhost van De Watertafel en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

TAUW aan De Watertafel

Jibbe Poppen - projectdirecteur bij TAUW en vice-voorzitter van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) waarin waterschappen, marktpartijen, HWBP en kennisinstellingen verenigd zijn - sluit op woensdag 13 januari en vrijdag 15 januari aan bij De Watertafel, en praat mee aan De Watertafel over de volgende onderwerpen:

 • Samenwerken als opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt
  Woensdag 13 januari 2021 van 11.30 - 12.00 uur
  Waterschappen en marktpartijen zien beide het belang van goede samenwerking in. Tijdens deze sessie die zich vooral richt op projectleiders, managers en bestuurders van overheden, bouwbedrijven en ingenieursbureaus wordt de gezamenlijke projectenkalender van de waterschappen gepresenteerd om de markt te laten zien welke projecten eraan komen. Aan bod komen ook de raamovereenkomsten die vier waterschappen met technische ingenieursbureaus (waaronder TAUW) hebben afgesloten. Jibbe zal dan toelichten waarom deze raamovereenkomsten en projectenkalender in de praktijk aantrekkelijk zijn voor ingenieursbureau’s zoals TAUW.

  De opname van deze sessie is inmiddels beschikbaar via YouTube  • 5 jaar samenwerken volgens de marktvisie. Waar staan we nu?
  Vrijdag 15 januari 2021 van 11.30 - 12.00 uur
  Vijf jaar geleden ondertekenden de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA het marktvisiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’. In 2018 kwam CUMELA daar als negende partij bij. Wat heeft dit opgeleverd? En waar valt nog winst te behalen? Marleen Hermans, hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft deed hier onderzoek naar en deelt haar bevindingen. Deze sessie richt zich vooral op bestuurders en directeuren van waterschappen, andere overheden en opdrachtnemers, en projectleiders van overheden, aannemers en ingenieursbureaus. Jibbe zal hierbij vanuit het SWW ervaringen delen over de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen en vertellen welke gezamenlijke opgaven het SWW ziet voor de komende jaren.

  De opname van deze sessie is inmiddels beschikbaar via YouTube Benieuwd wat 5 jaar Marktvisie de waterschapssector heeft opgeleverd? Bekijk dan onderstaand filmpje.

 

Benieuwd naar de andere Watertafel-sessies?

Alle informatie en video-opnames zijn te vinden via de website van de Unie van Waterschappen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.