Inhoudelijke en procesmatige begeleiding Waterplan Amsterdam Nieuw-West

Tauw gaat stadsdeel Amsterdam Nieuw-West en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ondersteunen bij het opstellen van het Waterplan Amsterdam Nieuw-West. Tauw verzorgt de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van dit uitdagende project.


Het waterplan behandelt vijf thema's: Waterbeheer, Duurzaam watersysteem, Ruimtelijke dimensie en beleving, Beheer en onderhoud, en Water en energie.

Uitdagingen

Stadsdeel Nieuw-West is in 2010 ontstaan uit de fusie van de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart en bestaat uit zowel stedelijk als landelijk gebied met uiteenlopende eigenschappen en problematiek. Ook kent het gebied waterhuishoudkundige uitdagingen zoals de blauwalgenproblematiek van de Sloterplas. Daarnaast leeft bij de politiek de wens om recreanten aan te trekken, wat wellicht andere eisen zal stellen aan de recreatieve functies van water en groen.

Begeleiding Tauw

Tauw verzorgt in opdracht van Waternet de inhoudelijke en procesmatige begeleiding. De inhoud, teksten en kaarten worden aangeleverd door verschillende werkgroepen waarbij zo’n 20 medewerkers van stadsdeel Nieuw-West en Waternet betrokken zijn. Het is aan Tauw de taak om het project door de verschillende fasen in het proces te loodsen, strak op de planning te sturen, de kwaliteit van het aangeleverde materiaal te bewaken en hiervan een sluitend verhaal te maken (eindredactie Waterplan).

Het project zal eind 2012 afgerond zijn.

Ga voor meer informatie over onze expertise op het gebied van water naar www.tauwweetwaterspeelt.nl.

Contact persoon: Andrea Kuhn