Innovatief onderzoek natuurwaarden Eiland van Schalkwijk

Tauw brengt voor de gemeente Houten de natuurwaarden van het Eiland van Schalkwijk in kaart. Een uniek onderdeel van het project vormt het onderzoek naar de effecten van paragliden op broedende weidevogels. Verder worden effecten van meerdere ruimtelijke ontwikkelingen gezamenlijk in beeld gebracht.

De gemeente Houten investeert in de toekomst van het Eiland van Schalkwijk. Het Eiland dankt zijn naam aan het feit dat het omringd is met water: het Amsterdam Rijnkanaal, de Lek en het Lekkanaal. Het Eiland heeft een fraai open landschap, waardevolle natuurgebieden, sterke landbouw, rijke cultuurhistorie - zoals de forten van de Hollandse Waterlinie - en is een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren.

Natuurwaarden

Aanleiding van natuurwaardenonderzoek is grootschalige gebiedsontwikkeling zoals rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de vele gebiedseigen initiatieven, waarbij het behoud van het landelijke karakter voorop staat. Tauw onderzoekt de cumulatieve effecten van al deze ontwikkelingen op flora en fauna.

De benodigde mitigatie wordt ondergebracht in een ecologische kansenkaart waarbij de huidige natuurwaarden maar vooral ook de kansen voor natuur in beeld worden gebracht. Hierbij richten we ons op beleid en ontwikkelingen voor landbouw, recreatie, landschap en natuur. Ook worden zogenaamde stimuleringstools ontwikkeld die de kaders en mogelijkheden voor initiatiefnemers bij ruimtelijke ontwikkelingen weergeven. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat natuur een last (beperkingen door wetgeving) wordt in plaats van een lust (versterking recreatie, eigenheid en neveninkomsten).

Paragliden

In de zomermaanden vinden er op het Eiland paragliding-activiteiten plaats. Momenteel heeft de gemeente een vergunning afgegeven om te vliegen vanaf half juli. Paragliding Holland wil deze activiteiten uitbreiden richting het voorjaar. Voorwaarde is dat dit geen effect heeft op de aanwezige broedende weidevogels. Er zal in het voorjaar in totaal 8 keer worden gevlogen terwijl Tauw de effecten op natuur en weidevogels onderzoekt.

Contact persoon: Emy Visser