Innovatieve oplossing voor verbetering ecologie Markermeer-IJmeer

De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer heeft onlangs de uitwerking van de marktuitvraag 'visie voor het bereiken van een toekomstbestendig ecologisch systeem voor het Markermeer-IJmeer' bekendgemaakt. Het consortium Kransmeer - bestaande uit Tauw, Posad, Robusta, Tebezo en LA Group - kwam met een innovatief voorstel.

De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer had marktpartijen gevraagd om een alternatief of nadere uitwerking aan te bieden voor het huidige plan voor ecologische maatregelen in het Markermeer en IJmeer dat goedkoper is dan dat van de overheden. De Tweede Kamer had hierom gevraagd omdat ook bij de IJmeer-verbinding was gebleken dat marktpartijen met veel goedkopere alternatieven kwamen.
 
Ons voorstel is naast innovatief ook de helft goedkoper dan het oorspronkelijke verbeterplan. Onze oplossing bestaat uit het plaatsen van kunstmatige waterplanten op de bodem, het creëren van ‘Stepping Stones’ met drijvende constructies bij de Lepelaarplassen, het maken van een moeras bestaande uit slib en veenmatten, en het realiseren van 10 vispassages. Deze maatregelen zetten de natuurlijke processen in gang. De kunstmatige structuren functioneren als een katalysator en kunnen op termijn verwijderd worden.

Naast het consortium Kransmeer zijn nog 2 consortia geselecteerd om hun idee verder uit te werken. De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer zal de ingediende voorstellen bestuderen en vergelijken met bestaande plannen en doelstellingen zodat bestuurders van rijk en provincie straks een weloverwogen keuze kunnen maken.

Kijk voor de voorstellen op www.markermeerijmeer.nl.

Contact persoon: Gustav Egbring