Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

Vanaf februari 2015 bezoekt de Inspectie SZW opnieuw bedrijven in de sectoren chemie, aardolie, farmacie, kunststof en rubber voor een inspectie. De inspecteurs kijken ook dit jaar of werkgevers de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen of machines voldoende wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Scherper handhavingsbeleid

Bedrijven die recent zijn geïnspecteerd en waar tijdens die inspectie overtredingen zijn vastgesteld, worden ook weer bezocht. Wanneer de inspecteur opnieuw gebreken constateert dan kan een bedrijf op basis van het sinds 2013 gevoerde scherpere handhavingsbeleid, sneller een sanctie krijgen. Ook de boetebedragen zijn verhoogd. Kijk voor alle boetes en sancties op www.zelfinspectie.nl/boetesensancties/.

De inspectie SZW gaat bedrijven controleren op het beheersen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Indien dit niet op orde is, volgen er sancties (boetes). De inspecteurs kunnen harder handhaven vanwege het hierboven genoemde aangescherpte handhavingsbeleid.

Rol van Tauw

Tauw ondersteunt bedrijven in het vierstappen model:
Stap 1: inventariseren van alle aanwezige stoffen
Stap 2: beoordeling blootstellingsniveau
Stap 3: adviseren van maatregelen
Stap 4: borging/beheersing van blootstelling

Meer informatie over onze expertise op dit onderwerp.

Contactpersoon: Niels Leerling