Is jouw deur wel mijn deur? Eén uniforme begrippenlijst voor de bouw

Naar verwachting verschijnt eind 2014 de eerste versie van de conceptenbibliotheek (CB-NL). Hét digitale woordenboek dat in de hele bouwsector moet zorgen voor betere communicatie, minder faalkosten en een succesvolle samenwerking in de bouw. Tauw is betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Gratis en voor iedereen toegankelijk

Bij de uitwisseling van tussen verschillende partijen in de bouwsector gaat er veel mis. Verschillende definiëring, beschrijvingen en interpretaties leiden ertoe dat partijen een verschillende taal spreken.
Dat maakt het volgens de Bouw Informatie Raad - waarin de vertegenwoordigers van de branches in de bouw vertegenwoordigd zijn - van belang om met één uniforme begrippenlijst te komen. Deze CB-NL zal daarom gratis en voor iedereen toegankelijk zijn.

Breed gedragen en veel gebruikt

Zowel de opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw als de ingenieursbureaus, architecten en installateurs hebben zich aan de CB-NL geconformeerd. Daarmee zal de CB-NL snel breed gedragen en veel gebruikt worden. Dit betekent niet dat u uw eigen objectenbibliotheek, BIM en normen aan de kant moet zetten. Wel krijgt ieder object (van deur tot brug) en iedere ruimte (van hal tot verkeersplein) vanuit de CB-NL een eigen label mee. Op deze manier is het binnen de verschillende ontwikkelfases en voor iedereen die werkzaam is in de bebouwde omgeving, duidelijk om wat voor een deur, brug, of ruimte het precies gaat. En nu ook het buitenland interesse toont, zou de CB-NL wel eens de basis voor een internationale standaard in de bouw kunnen gaan vormen.

Contactpersoon: Frank Druijff