Iv-Infra en Tauw ontwikkelen methode om bomen en gebouwen op waterkeringen te beoordelen

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de combinatie Tauw/Iv-Infra opdracht gegeven een methode te ontwikkelen om grote hoeveelheden niet-waterkerende objecten (circa 3000 gebouwen en 6000 bomen) pragmatisch en efficiënt van een oordeel te voorzien.

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017)

Tussen 2017 en 2023 worden landelijk alle primaire keringen getoetst aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen op basis van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017). Onderdeel hiervan is de beoordeling van niet-waterkerende objecten (NWO’s), waaronder bomen en bebouwing. Omdat de methode hiervoor nog niet is uitontwikkeld in het WBI, hebben veel beheerders dit onderdeel tot nu toe nog niet aangepakt. 

Innovatieve aanpak

Onze combinatie was onderscheidend vanwege de innovatieve aanpak, waarbij de nadruk op automatisering en slimme inwinning van gegevens ligt. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de state-of-the-art scanauto van Iv-Infra. Al rijdend over de dijk kan deze auto de objecten automatisch herkennen en benodigde gegevens, zoals de stamdiameter van bomen,  direct inmeten.

Een vergelijkbare aanpak wordt door Iv-Infra en Tauw momenteel ook gehanteerd bij de toetsing van meer dan 120 kilometer kanaaldijken langs de Zuid-Willemsvaart.

 

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Waterveiligheid >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.