IVN-cursus ‘Bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeenten’

De achteruitgang van de wilde bijenpopulaties vormt een gevaar voor de biodiversiteit en veerkracht van ecosystemen in Nederland. Om deze trend tegen te gaan, organiseert IVN de cursus ‘Bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeenten’. Ecologen van Tauw hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de cursus(reader).

De cursus richt zich op beleidsmedewerkers, stadsecologen, groenbeheerders of andere medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die betrokken zijn bij het groenbeheer en -beleid. Alle aspecten van bijvriendelijk groenonderhoud komen aan bod:

  • Waarom is het belangrijk iets te doen voor de bijen?
  • Hoe zorg je voor voldoende voedsel en nestgelegenheid voor de bij? En welke planten zijn geschikt?
  • Hoe implementeer je bijenvriendelijk (berm)beheer in de gemeente als het gaat om visie & beleid, kosten, bestekvoering, communicatie en samenwerking met bewoners?

Ecologen van Tauw
Onze ecologen Carolien Wegstapel en Pim de Kwaadsteniet hebben meegedacht over de opzet van de cursus en leverden voor de cursusreader input in de vorm van projectcasussen: succesverhalen van bijvriendelijk groenbeheer binnen gemeenten Eindhoven en Buren.

Carolien vertelt: “Gemeenten hebben wat ons betreft een sleutelrol als het gaat om het versterken van het leefgebied van de wilde bijen in Nederland. Zij beheren grote oppervlaktes openbaar groen en juist daar liggen veel kansen voor verbetering en versterking. Met een heldere visie, duidelijke keuzes en een goede organisatie van de beheerpraktijk valt veel te bereiken”

Word ook bijvriendelijk!
De cursus Bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeenten bestaat uit twee dagdelen (najaar 2018) en een afsluitende excursie in het voorjaar van 2019. De cursus wordt in verschillende provincies gegeven (de eerste zijn al achter de rug). Deelnemers werken tijdens de cursus actief aan een eigen ‘bijen actieplan’, zodat ze naar huis gaan met een concreet plan om de bijvriendelijkheid van hun gemeente (nog verder) te verbeteren.

Tauw haakt aan bij diverse cursussen en geeft, naast persoonlijke adviezen over het bijenplan dat de deelnemers maken, ook een presentatie over het beheer in de praktijk (kosten, bestekken, communicatie en burgerparticipatie).

Aanmelden voor de cursus in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, Drenthe, Groningen en Friesland is nog mogelijk. Dit kan via deze website (ook voor meer informatie).

Tauw & IVN
Sinds 2014 is Tauw sponsorpartner van IVN. Elk jaar stellen we EUR 20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Eén van de programma’s waar onze sponsorbijdrage voor wordt ingezet is ‘Nederland Zoemt’, een landelijk actieprogramma voor de wilde bij georganiseerd door Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.