IVN Jeugdwatercongres: nieuwste generatie waterexperts maakt kennis met de watersector

Op vrijdag 8 juni waren 156 scholieren van diverse middelbare scholen uit Drenthe en Groningen aanwezig bij het IVN Jeugdwatercongres. De scholieren presenteerden hier hun kijk op watervraagstukken, aan de hand van opdrachten waar ze de afgelopen tijd aan hebben gewerkt. Daarna konden ze tijdens een informatiemarkt, waar Tauw ook aanwezig was, kennismaken met bedrijven uit de watersector.

Voorafgaand aan het Jeugdwatercongres hebben de scholieren een opdracht gekregen vanuit verschillende waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe. De afgelopen tijd hebben zij hier hard aan gewerkt en, na een inspirerende opening van Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, presenteerden ze hun eindproduct/-advies.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt werd de watersector vertegenwoordigd door diverse spelers; van waterschappen en drinkwaterbedrijven tot aannemers en advies- en ingenieursbureaus. Namens Tauw waren Sanne Huisman en Emma Smits aanwezig. Door een Wateroverlastlandschapkaart (WOLK) via een touch table te presenteren, lieten zij scholieren op een laagdrempelige en interactieve manier ervaren wat de gevolgen zijn van wateroverlast binnen de stedelijke omgeving.

Sanne Huisman, trainee bij Tauw, blikt terug op een geslaagde ochtend: ‘De scholieren waren erg enthousiast over de WOLK-kaarten en hadden al snel door dat het verhogen van straten, die na regen onder water staan, niet direct de beste oplossing is. Ook was het leuk om aanwezig te zijn bij de eindpresentaties. Zo had een groep het creatieve idee om een glazen dijk te bouwen, met hierin een fietspad, zodat de fietsers naar de vissen kunnen kijken terwijl ze uit de wind fietsen.’

Doel
Het jeugdwatercongres is resultaat van een effectieve en goede samenwerking tussen IVN Noord (WaterXplorelab), de provincies Groningen en Drenthe én de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta. Het heeft als doel om scholieren van het voorgezet onderwijs kennis te laten maken met het vakgebied water(beheer). Het vergroot het begrip en draagvlak voor de watersector, en daarmee de kans dat jongeren kiezen voor een water-georiënteerde opleiding.

Tauw & IVN
IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Op scholen, in nationale parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen.
Tauw is sinds 2013 sponsorpartner van IVN. We stellen elk jaar €20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.