Kadeherstel moet Coevorden beschermen tegen hoog water

Tauw heeft als onderaannemer van aannemer HAZ uit Hasselt opdracht gekregen om voor waterschap Vechtstromen de kaden in het centrum van Coevorden op hoogte te brengen, een dynamisch stedelijk gebied met veel verschillende stakeholders.

De ophoging moet gebeuren in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Waterschap Vechtstromen heeft dit project door middel van Best Value Procurement (BVP) aanbesteed. Tauw heeft voor aannemer HAZ de prestatieonderbouwing en het kansen- en risicodossier opgesteld en samen met HAZ het plan van aanpak beschreven.

Tauw is vanuit verschillende disciplines bij het project betrokken. Zo zijn we in de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het ontwerp, geotechniek, risicomanagement en het omgevingsmanagement (voor de aanliggende bedrijven).

Contactpersoon: Bauke Zijlstra