Kansen door uitstel van de Omgevingswet naar 2022

Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 betekent niet dat bedrijven en overheden rustig kunnen afwachten. Deze tijd is hard nodig om de implementatie soepel te laten verlopen en om voorbereid te zijn op de wet zelf. Decentrale overheden moeten zich voorbereiden op de veranderingen in hun taken en verantwoordelijkheden. En de wet kan grote impact hebben op (toekomstige) bedrijfsvoering voor (industriële) bedrijven.

08 juni 2020

Maatwerk voor decentrale overheden

Met de Omgevingswet komen alle thema’s uit de fysieke leefomgeving (zoals gezondheid, veiligheid, geluid, natuur, bouw en water) samen en maken integraal onderdeel uit van de uitvoeringsplannen. Dat vraagt om afstemming, waarbij lokale verhoudingen en omstandigheden van doorslaggevend belang zijn. Dit betekent voorbereiding met veel maatwerk voor gemeenten, provincies en waterschappen.

De wet verandert bijvoorbeeld een aantal praktische zaken rondom het aanvragen en verlenen van vergunningen voor stedelijke ontwikkelingen, uitbreiding en aanleg van infrastructuur en voor natuur- en recreatiegebieden, waarbij er meer nadruk op participatie komt te liggen. Dit is anders dan voorheen en verschilt per gemeente of provincie. Zij bereiden zich hier al op voor, of werken grotendeels al in de geest van de Omgevingswet.

Kansen voor (industriële) bedrijven

Dit nieuwe uitstel geeft bedrijven meer tijd om uit te zoeken wat de beste vervolgstappen zijn. Zo kan er nu een vergunningsaanvraag worden ingediend zonder direct met de Omgevingswet te maken te krijgen. Dat is op een later moment niet meer mogelijk. Welke wetswijzigingen van toepassing zijn en welke impact deze op de bedrijfsvoering hebben, verschilt per bedrijf.

Heeft een bedrijf bijvoorbeeld te maken met (mogelijke) bodemverontreiniging of -bescherming op haar bedrijfsterrein, dan biedt de verlate invoering kansen. Nu nog is er een mogelijkheid om de verontreiniging op een financieel haalbare en duurzame manier op te lossen. Een structurele (en vaak een langdurige) oplossing van bodemverontreiniging of -bescherming is in veel gevallen duurzamer en efficiënter.

Extra online informatie over de Omgevingswet

Tauw ondersteunt diverse partijen bij de transitie naar de Omgevingswet. Om decentrale overheden en bedrijven te helpen met de voorbereiding op de Omgevingswet hebben wij speciale informatiepagina’s voor overheden en bedrijven ingericht.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.