Kansenkaart Riothermie voor gemeente Utrecht

Tauw heeft voor de gemeente Utrecht een kansenkaart ontwikkeld voor riothermie. Deze kaart brengt in beeld waar kansen liggen om energie (warmte) uit afvalwater terug te winnen.


Warm water dat in huizen wordt gebruikt om te douchen, wassen en dergelijke zorgt ervoor dat het rioolwater relatief warm is ten opzichte van de omgeving. Riothermie is de techniek om deze thermische energie uit het riool terug te winnen en daarmee bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen. Hiermee wordt een flinke energiebesparing gerealiseerd en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Ambitie

De gemeente Utrecht heeft als ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De gemeente onderzoekt diverse mogelijkheden om deze ambitie te halen. Riothermie is één van de mogelijkheden waarnaar gekeken wordt. De gemeente gaf Tauw opdracht om een kansenkaart voor riothermie op te stellen.

Kansenkaart

Met het opstellen van de kansenkaart faciliteert de gemeente de ontwikkeling van riothermie. Voor gebouwbeheerders is hiermee inzichtelijk gemaakt of zij mogelijk hun gebouw kunnen verduurzamen met thermische energie uit het riool.

De kansenkaart laat zien waar in Utrecht mogelijkheden zijn om warmte (of koude) uit het riool terug te winnen. Aangezien de gemeente als speerpunt heeft om alle scholen te verduurzamen zijn deze als potentiële afnemers van warmte zichtbaar gemaakt op de kaart. Daarnaast zijn ook bestaande WKO-systemen opgenomen. Met warmte uit afvalwater kan een warmtetekort van een WKO-systeem aangevuld worden.

Tevreden

De gemeente heeft laten weten zeer tevreden te zijn over de kansenkaart. De komende jaren kan met een blik op de kaart bekeken worden of een locatie geschikt is voor riothermie. Er wordt nu gekeken welke scholen als eerste gerenoveerd moeten worden en welke daarvan in de nabijheid van een riool liggen waar riothermie kansrijk is. Vervolgens zal voor één van deze scholen de haalbaarheid van riothemie verder uitgewerkt worden.

Contact persoon: Harry de Brauw