Kennisbijeenkomst: Milieueffectrapportages binnen de Omgevingswet

Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil het kabinet de verschillende plannen voor ruimte, cultuur, economie, milieu, gezondheid en natuur integreren én beter op elkaar afstemmen. Dit moet ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en initiatiefnemers beter helpen om hun plannen te verwezenlijken.

Onduidelijkheid

Echter, er is nog veel onduidelijkheid. Niet alleen over de uitwerking van de wet als geheel, maar ook over de invloed van de nieuwe wet op de m.e.r.-procedure en de effectbeoordeling in het milieueffectrapport (MER). Tijdens deze kennisbijeenkomst zijn de deelnemers, mede dankzij de bijdrages van gastsprekers Annemarie Wagenmakers (Commissie voor de m.e.r.) en Joost Huizing (gemeente Steenwijkerland), tot interessante inzichten gekomen.

Enkele inzichten die naar voren kwamen:

  • Om een goed MER te kunnen maken voor een omgevingsplan helpt het als de kaders duidelijk zijn verwoord in een omgevingsvisie.
  • Je moet niet meer denken in functies, maar in de kwaliteiten die je als overheid nastreeft. Daarbij zullen de maximale omgevingswaarden of –streefwaarden voor bijvoorbeeld hinder duidelijk moeten zijn.
  • De m.e.r. is de laatste jaren al meer gericht op de leefomgeving en niet alleen op milieu. De m.e.r. past dus goed bij het integrale karakter van de Omgevingswet en de doelen om de omgevingskwaliteit te verbeteren.

‘Al met al een zeer leerzame en inspirerende dag. We zijn met gezamenlijk tot interessante inzichten gekomen. Tegelijkertijd moeten de komende jaren uitwijzen hoe de milieueffectrapportage in de dagelijkse praktijk van de Omgevingswet een plek gaat krijgen’, aldus Joost de Jong, adviseur ruimte bij Tauw.

Contactpersoon: Joost de Jong

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.