Kennismaking met de nieuwste generatie waterexperts

 

Op vrijdag 17 juni 2016 werd door IVN (WaterXplorelab) het ‘Jeugdwatercongres’ georganiseerd in het Provinciehuis in Assen. Tijdens dit congres konden scholieren onder andere kennis maken met bedrijven die binnen het vakgebied ‘water’ opereren. Tauw gaf hen, via een touch table, spelenderwijs uitleg over waterstroming over het maaiveld aan de hand van de Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Water Overlast Landschaps Kaart (WOLK).

 

De scholieren hebben voorafgaand aan het Jeugdwatercongres een opdracht gekregen vanuit verschillende waterschappen en de provincies Groningen en Assen. De afgelopen weken hebben zij hier hard aan gewerkt. De resultaten mochten ze tijdens het congres presenteren. Daarna was er alle tijd om kennis te maken met diverse spelers binnen de waterwereld: van waterschappen, drinkwaterbedrijven tot advies- en ingenieursbureaus.

Johannes Weemstra vertegenwoordigde Tauw tijdens het congres. Bewapend met een touch table heeft hij de scholieren spelenderwijs geïnformeerd over het werkveld van water binnen Tauw. Hij vertelt: 'Erg leuk om te zien dat de scholieren zó enthousiast zijn over het vakgebied water! Dankzij de touch table werd het verhaal rond WOLK letterlijk en figuurlijk tastbaar; de scholieren konden ze hun eigen huis opzoeken en de gevolgen van hevige regenval zichtbaar maken. De stevige buien van de afgelopen weken maakte het verhaal extra concreet.’

Doel

Het jeugdwatercongres is resultaat van een effectieve en goede samenwerking tussen IVN Noord (WaterXplorelab), de provincies Groningen en Drenthe én de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta. Het heeft als doel om scholieren van het voorgezet onderwijs kennis te laten maken met het vakgebied water(beheer). Het vergroot het begrip en draagvlak voor de watersector, en daarmee de kans dat jongeren kiezen voor een water-georiënteerde opleiding.

Tauw & IVN

IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Op scholen, in nationale parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen.

Tauw is sinds 2013 sponsorpartner van IVN. We stellen elk jaar €20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.


Contactpersoon: Jelmer Bron