Kick off Deventer Jan Terlouw Lezing op vrijdag 15 december 2017

De rol van de maatschappij en politiek in een noodzakelijk duurzame wereld is voor Jan Terlouw een belangrijk onderwerp. Dit gedachtengoed ligt ten grondslag aan het initiatief om de Deventer Jan Terlouw Lezing te organiseren: een jaarlijks terugkerend evenement waarin twee sprekers hun visie geven op de wereld van morgen. Op 15 december wordt de eerste editie geopend door Jan Terlouw zelf, samen met zijn kleindochter Laura Faber.

Touwtje uit de brievenbus…

Ter ere van zijn 85e verjaardag gaf Jan Terlouw op 1 december 2016 een speech in de Wereld Draait Door. Dit “Touwtje uit de brievenbus” pleidooi raakte en roerde velen. Een gedachtengoed dat meer verdient dan 7 minuten zendtijd. Daarom organiseert de (nog op te richten) stichting Deventer Jan Terlouw Lezing een jaarlijks terugkerend evenement waarin sprekers hun visie geven op de rol van de maatschappij en de politiek in een noodzakelijke duurzame wereld.

Initiatiefnemers en oprichters van de stichting zijn: gemeente Deventer, Deventer Schouwburg, Cleantech Regio en advies- en ingenieursbureau Tauw.

Betrokkenheid Tauw

Het verhaal van Jan Terlouw over het touwtje uit de brievenbus illustreert dat de maatschappij snakt naar een menselijke en veilige leefomgeving. Tauw heeft hier sinds de oprichting (bijna 90 jaar geleden) aan bijgedragen. Met gemiddeld minder dan twee mensen in dienst ontbrak het de toen ongeveer 2500 waterschappen namelijk aan kennis om wegen, dijken en elektriciteit aan te leggen en gemalen te bouwen. Kennisvergaring en -deling waren hard nodig voor droge voeten. Een doelstelling waar Tauw zich aan heeft verbonden.

Duurzaamheid, hoewel nog niet zo genoemd, stond toen al voorop. Het is bijna back to the future, want als we kijken naar de gesprekverslagen en motivaties van toen, kunnen we die vrijwel één op één kopiëren naar de dag van vandaag. Toen was al duidelijk: een (duurzame) toekomst kan niet bereikt worden met alleen de oplossingen van gisteren.

Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing

Het doel van de stichting Deventer Jan Terlouw Lezing is om verder vorm te geven aan het gedachtengoed van Jan Terlouw, een dialoog tot stand brengen tussen verschillende generaties en de toehoorders te inspireren om tot (duurzame) actie over te gaan.

Op deze manier worden maatschappelijk relevante thema's als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving uitgediept en in historisch perspectief geplaatst.

Kaarten reserveren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Stigt. Voor het reserveren van kaarten kunt u terecht op www.deventerschouwburg.nl.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.