Kinderen vangen modderkruipers voor aanleg rietmoeras Drontermeer

Kinderen van de christelijke basisschool de Koldewijn Schoele uit Kamperveen hebben Tauw geholpen met het vangen van modderkruipers en andere vissen in de buurt van het Drontermeer bij Kampen. De vissen moeten verplaatst worden omdat naar verwachting eind 2013 of begin 2014 in het gebied wordt begonnen met de aanleg van acht hectare nieuw rietmoeras, onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Samen met Tauw gingen de kinderen van groep 6, 7 en 8 vol enthousiasme in de sloten op zoek naar beschermde vissen, zoals de grote en kleine modderkruipers en de bittervoorn. Ze werden met schepnetjes gevangen en in met slootwater gevulde emmers gedaan om later in de directie omgeving te worden uitgezet.

Een week eerder hadden Tauw en de provincie Overijssel al een gastles verzorgd op de school. Daarbij kregen de kinderen uitleg over de natuuraspecten van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat als doel heeft om bescherming te bieden tegen hoogwater, woongebied te creëren, (water)recreatiemogelijkheden te bieden en natuur te ontwikkelen.

Rietmoeras
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta betreft ondermeer de aanleg van een doorsteek (bypass) ten zuiden van Kampen om het Reevediep aan te laten sluiten op het Drontermeer en de bouw van een dam. Hierdoor gaat het leefgebied van een aantal soorten verloren. Het gaat dan onder meer om de roerdomp en de grote karekiet. Om een nieuwe thuishaven voor deze vogels te creëren wordt het nieuwe rietmoeras aangelegd. In eerste instantie gaat het om acht hectare. Later wordt dit uitgebreid naar ruim veertig hectare.

Het nieuwe rietmoeras heeft een aantal jaren ontwikkeltijd nodig voordat het geschikt is als leefgebied voor de roerdomp en de grote karekiet. Daarom is dit onderdeel in de uitvoering van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta naar voren gehaald. Ook de waterspitsmuis, de bittervoorn en de grote en kleine modderkruiper voelen zich thuis in dit nieuwe rietmoeras.

Rol van Tauw
Tauw is sinds 2010 samen met Royal Haskoning en Witteveen+Bos betrokken bij het project. Zo hebben we ondermeer alle vergunningen vanuit Natuur opgesteld. Vanuit de natuurwetgeving volgt de noodzaak voor de tijdige aanleg van het rietmoeras.

Meer informatie op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

Contact persoon: Eric Versteeg