Klimaatadvies voor Interregproject Kliker

Tauw is betrokken bij klimaatadvies voor het Interregproject Kliker, waarin zes Nederlandse en vijf Duitse gemeenten samenwerken in de Euregio Rijn-Waal.

Deze grensoverschrijdend georiënteerde gemeenten werken samen om van elkaar te leren hoe om te gaan met klimaatverandering. Nadruk ligt daarbij op mitigatie: de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Doelstelling is in ieder geval dat elke deelnemende gemeente een roadmap heeft die via een gestructureerde aanpak beschrijft hoe zij de mitigatiedoelstellingen willen gaan behalen. Daarnaast wordt nagedacht over hoe je klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) op gemeentelijke en interregionaal niveau kunt vormgeven. Dit project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie.

Advisering Tauw

Tauw adviseert de Nederlandse gemeenten Wijchen, Gennep, Lingewaard, Rheden, Renkum en Overbetuwe. De dienstverlening verschilt per gemeente vanwege verschillen in ambities en behoeften. Tauw voert CO2-scans uit, stelt op basis van een dialoog met stakeholders binnen de gemeente een roadmap op, of zorgt voor meer procesmatige ondersteuning. Bijvoorbeeld door het lokale MKB bij het klimaatbeleid te betrekken of samen met de glastuinbouw een klimaatproject op te zetten om nadere invulling te geven aan het klimaatbeleid van een gemeente.

Ook is Tauw betrokken bij verschillende leertrajecten tussen de gemeenten in de twee landen. Zoals bij workshops, werkconferenties en gezamenlijke pilots waarin gemeenten kansen en belemmeringen verkennen om te komen tot haalbare en inspirerende oplossingen. Innovaties spelen daarbij een essentiële rol. Het gaat daarbij niet alleen om duurzame technieken maar juist ook om sociale innovaties, zoals alternatieve financieringsconstructies. Hoe kun je gezien de financiële malaise toch klimaatambities en -projecten realiseren en welke rol kan een gemeente daarbij vervullen?

Contact persoon: Pascal Zoetbrood