Klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte hoeft niet duur te zijn

Maatregelen in de stad om negatieve gevolgen van het veranderende klimaat tegen te gaan, hoeven niet altijd kostbaar te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat Tauw in samenwerking met Grontmij heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en SBRCURnet.

De afgelopen maanden werden droge perioden snel afgewisseld door perioden met korte, hevige buien. Dit zorgt de ene keer voor wateroverlast in woningen, kelders, onder viaducten en op kruispunten, en de andere keer voor verdord gras, snikhete pleinen in de binnenstad of hitte die niet meer uit de woning te krijgen is.

Verkennende studie

In het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering heeft Tauw samen met Grontmij een verkennende studie uitgevoerd naar het anders inrichten van de openbare ruimte om het hoofd te bieden aan de grillen van het weer.

Om een goed beeld te krijgen van de aanpak en om een indicatie te geven van de kosten, zijn twee cases uitgewerkt. Deze betreffen een woonstraat uit de jaren '50 en een winkelstraat in een stadscentrum. Daarbij is extra aandacht besteed aan het bergen en infiltreren/afvoeren van neerslag, het vergroenen van de omgeving om hoge temperaturen en lage luchtvochtigheden te beperken, maar bijvoorbeeld ook aan het verhogen van de waarde van het vastgoed en het verbeteren van het wooncomfort.

Terugverdienen

Beide cases laten duidelijk zien dat het combineren van klimaatmaatregelen niet duur hoeft te zijn en bovendien leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit. Klimaatbestendig bouwen vraagt om een hogere investering en soms ook hogere onderhoudskosten, maar dat verdient zich terug door minder schade bij wateroverlast, minder kosten voor koeling, een hogere vastgoedprijs en vele (maatschappelijke) aspecten die niet direct in geld zijn uit te drukken.

De publicatie ‘Kostenindicaties van klimaatmaatregelen in de stad’ is te downloaden via de website van SBRCURnet.

Contactpersoon: Ronald Wentink

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.