Knelpuntenanalyse voor ontwikkeling voormalig fabrieksterrein Suikerunieterrein

​Het voormalige Suikerunie-terrein in Groningen, een terrein van maar liefst 130 hectare, wordt herontwikkeld tot woon- en recreatiegebied. De gemeente Groningen heeft Tauw gevraagd een knelpuntenanalyse te maken met betrekking tot de bodemkwaliteit, archeologie en niet-gesprongen explosieven. Voor zo’n historisch en groot terrein een flinke uitdaging.

Vooronderzoek en inschatten knelpunten

Om inzicht in het terrein te krijgen, is Tauw gestart met een groot vooronderzoek. Daarbij is ondermeer gebruik gemaakt van oude luchtfoto’s, topografische kaarten en talrijke rapportages. De bureauonderzoeken voor archeologie en niet-gesprongen explosieven zijn uitgevoerd door vaste onderaannemers. Ook is gedurende drie dagen een terreininspectie uitgevoerd. Gezien de omvang van het terrein hebben we daarbij onze inspectietool Tapps (Tauw Apps) ingezet, een handige tool waarmee alle waarnemingen snel en eenduidig worden vastgelegd.

Vervolgens zijn deze waarnemingen gekoppeld in een GIS-bestand, met een score op zwaarte van te verwachten knelpunten. Zo kon snel een inschatting worden gemaakt waar de grootste knelpunten zich bevonden, zoals de aanwezigheid van bodemverontreinigingen, ondergrondse tanks, asbest, archeologische waarden, munitie, funderingen en verhardingen.

Varianten van aanpak

Van de zwaarst wegende knelpunten zijn varianten van aanpak geformuleerd. Van een minimale variant (zoals verharding of een leeflaag aanbrengen) tot een maximale variant (de bodemverontreiniging geheel wegnemen, inclusief grondwateronttrekking). Deze varianten zijn door een calculator in grove lijnen op kosten gezet, waardoor de gemeente goed inzicht heeft gekregen in de totale kosten.

Het rapport en de uitkomsten zijn door de gemeente zeer goed ontvangen. Inmiddels heeft Tauw voor de gemeente Groningen ook knelpuntenanalyses opgesteld voor twee andere locaties waar herontwikkelingen op stapel staan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.