Kollumerland maakt werk van beheer openbare ruimte

De gemeenteraad Kollumerland heeft in 2010 ingestemd met een plan voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat om het schoon, heel en veilig houden van straten, trottoirs, paden, groenvoorzieningen en watergangen. Tauw heeft de openbare ruimte gemeentebreed geïnspecteerd voor een nulmeting.

Tijdens de inspectie heeft Tauw gekeken naar de een groot aantal objectief meetbare aspecten zoals het aanwezige onkruid en zwerfvuil maar ook naar de kwaliteit van het wegdek, de groenvoorzieningen en het straatmeubilair.

Tauw heeft het officiële onderzoeksrapport op 10 februari overhandigd aan wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland. Vanuit deze nulmeting zullen op korte termijn maatregelen genomen worden.