Kom naar onze Masterclass ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen in de praktijk’ op 20 september

Tauw organiseert op donderdagmiddag 20 september in de omgeving van Son en Breugel de masterclass ‘Zeer Zorgwekkende stoffen’. Werkt uw bedrijf met Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) dan is deze masterclass wellicht interessant voor u.

Emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Daarom wil de overheid meer inzicht in en vermindering van deze emissies. Bedrijven zijn hiervan op de hoogte, maar nog niet elk bedrijf kan op dit moment de uitstoot van ZZS naar lucht, bodem en water voorkomen.

In de praktijk is er nog veel onduidelijkheid over:

  • De invulling van de minimalisatieverplichting van ZZS
  • De uitvoering van inventarisaties: zijn metingen nodig?
  • Welke reductiemaatregelen redelijk zijn om de emissie van ZZS verder te minimaliseren
  • Hoe het proces met de overheid werkt om tot een reductie aanpak te komen

Programma
Tijdens de masterclass bespreken we, aan de hand van praktijkvoorbeelden en geholpen door diverse gastsprekers uit het bedrijfsleven en de overheid, de belangrijkste technische aspecten uit de ZZS-wetgeving op het gebied van bodem, water en lucht en de toepassing daarvan in de praktijk. Zo helpen we bedrijven graag (verder) op weg in de vermindering van de uitstoot van ZZS.

Pitch van de dag!
Klimaatverandering is’hot’. En elk bedrijf krijgt ermee te maken. Tijdens de pitch van de dag gaan we kort in op de impact van de klimaatverandering op de industrie, en wat we als industrie kunnen doen om zo klimaatbestendig mogelijk te worden.

‘Help! De nieuwe Omgevingswet komt er echt aan!’
De kans is groot dat de invoering van de Omgevingswet financiële consequenties heeft voor het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst wordt er specifiek stilgestaan bij de onderwerpen financiële zekerheidstelling en leges binnen de Omgevingswet, waarbij we vooral stilstaan bij het verschil tussen de huidige en de nieuwe wetgeving.

Meer informatie en aanmelden
Locatie: exacte locatie volgt nog
Datum/tijd: 20 september; de bijeenkomst start rond 15.00 uur en eindigt rond 17.30 uur met een borrel en buffet.

Deelname aan de masterclass is gratis, maar uitsluitend op basis van aanmelding. U kunt zich hier aanmelden door uw gegevens achter te laten.

Ongeveer twee weken voor aanvang ontvangt u een bevestigingsmail met daarin aanvullende praktische informatie en een uitgebreide programmaomschrijving.

Meer informatie?