Koning Willem-Alexander opent nieuwe vaarroute door centrum Assen

De nieuwe vaarroute door het centrum van Assen, ook wel de Blauwe As genoemd, wordt op 15 september geopend door koning Willem-Alexander. Een enorm project waarvoor Tauw diverse werkzaamheden heeft uitgevoerd.

De Koning maakt een vaartocht over de Blauwe As en bezoekt het stationsgebied. Marco Out, burgemeester van Assen, is blij dat het gelukt is om de Koning naar Assen te halen. “Er wordt voor ongeveer tweehonderd miljoen euro geïnvesteerd in Assen. Dat is van groot belang voor de toekomst. Het is een werkbezoek waarin we ook gaan proberen te laten zien wat het voor Assen betekent en wat voor bijzondere dingen er zijn toegepast."

Project Blauwe As

Het project de Blauwe As startte in maart 2012. Door de vaarroute is het mogelijk een rondje Assen te varen via de Vaart, het Kanaal en het Havenkanaal naar het Noord-Willemskanaal, en dan verder te varen richting Groningen of Meppel. Assen verwacht dat de vaarrecreatie richting de binnenstad hiermee een flinke impuls krijgt. Op de route door het Kanaal komen de bootjes drie nieuwe verkeersbruggen, drie fietsbruggen en twee sluizen tegen. De Blauwe As kost 50 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd met Rijksgeld.

Rol van Tauw

Tauw is vanaf 2010 betrokken bij het project Blauwe As. In dit jaar heeft een groot aantal bodemonderzoeken plaatsgevonden langs het traject van de watergang. In de jaren ’60 zijn een drietal beweegbare bruggen verwijderd en zijn er gronddammen aangebracht. Voorafgaand aan de demping heeft men echter verzaakt de verontreinigde sliblaag te verwijderen. Tijdens de bodemonderzoeken is deze sliblaag in de drie dammen teruggevonden en bleek er sprake van ernstige bodemverontreiniging.

Tauw heeft voor deze drie gevallen een saneringsplan opgesteld en de milieukundige begeleiding (ter plaatse van de dam in de Industrieweg) verzorgd. Het evaluatieverslag van de saneringswerkzaamheden ligt momenteel bij het bevoegd gezag om goedgekeurd te worden. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden in de kades zijn we op diverse onverwachte verontreinigingen gestuit. Door snel te schakelen, zowel binnen Tauw als met het bevoegd gezag, heeft dit geen grote gevolgen gehad voor de voortgang van het project.

Daarnaast heeft Tauw in het voortraject onderzocht:

  • Wat het effect is op de grondwaterstanden in de omgeving van het kanaal wanneer het peil met 0,5 à 2 meter wordt verhoogd

Ook heeft Tauw het ontwerp, bestek en uitvoeringsbegeleiding van een deel van de beschoeiing in het Havenkanaal verzorgd.

Projectleider Jeroen Knopper: “Het was bijzonder om betrokken te zijn bij een project van deze omvang. Vooral erg leuk omdat het project zich afspeelde in de ‘achtertuin’ van onze locatie in Assen. Tijdens de middagpauze is er menig rondje gewandeld om de werkzaamheden te bekijken. Wij zijn trots dat we onze expertise binnen diverse werkvelden hebben kunnen inzetten.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.