Kostenefficiënte en duurzame reiniging van PFAS-houdende grond

Milieutechniek de Vries & van de Wiel (onderdeel van DEME Environmental) en Tauw brengen gezamenlijk een kostenefficiënte en duurzame reinigingsmogelijkheid voor PFAS-houdende grond op de Nederlandse markt.

03 juni 2020

Dankzij de samenwerking kunnen Milieutechniek de Vries & van de Wiel en Tauw, beiden bodemverontreinigingsspecialisten, klanten een totaaloplossing op het gebied van PFAS reiniging van zandige grond en granulaat-bouwstoffen aanbieden.

Hybrid soilwashing process

DEME Environmental ontwikkelde een ‘soilwashing’ proces waarmee PFAS-houdende grond wordt gereinigd. Het is een hybride variant van het natte extractieve reinigingsproces dat zich, naast de fractiescheiding, vooral richt op het zuiveren van het waswater. Zowel op laboratoriumschaal als fullscale worden reinigingsrendementen van meer dan 95% behaald.


Reinigen of niet-reinigbaar verklaring?

Half mei verruimde Rijkswaterstaat Bodem+ de mogelijkheden voor het aanvragen van een verklaring van niet-reinigbaarheid voor partijen met PFAS verontreinigde grond. Hierdoor kunnen partijen PFAS-houdende zandige grond met een afslibbaar deel van minder dan 40% (organische stof + fractie < 63 µm) worden gestort, wanneer de gehalten aan PFAS hoger liggen dan 20 maal de tijdelijke normstelling.

Echter, het storten van PFAS-houdende grond is duur (stortheffing) en zeker niet duurzaam of circulair. Gestorte grond is “afval”, terwijl gereinigde grond een tweede leven krijgt. Ook worden kostbare primaire grondstoffen door hergebruik van gereinigde grond uitgespaard.
Met het ‘DEME HYBRID SOILWASHING PROCESS’, is het mogelijk PFAS houdende grond op een duurzame manier te reinigen en de hoeveelheid te storten materiaal drastisch (met minimaal 60%) te verminderen.

Ook voor u geschikt?

Bent u benieuwd naar de reinigingsmogelijkheden voor uw grond met PFAS-gehalten boven de hergebruiksnormen of granulaat bouwstoffen? Neem dan contact op, zodat we - op basis van beschikbare analyseresultaten - vrijblijvend en kosteloos de reinigbaarheid van uw grond kunnen beoordelen.

• Tauw: Jeroen Gmelig Meyling (+31 65 53 02 35 3) of Tessa Verschoor (+31 62 29 74 82 0)

• Milieutechniek de Vries & van de Wiel: Pieter van der Mussele (+32 4 7398 4930) of Jochem Bloemendaal (+31 6 1533 9626).

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.