Kostenefficiënt en duurzaam reinigen van PFAS-houdende grond

Half mei verruimde Rijkswaterstaat Bodem+ de mogelijkheden voor het storten van PFAS-houdende grond om zo de afzet van PFAS-houdende grond - en daarmee (infrastructurele) projecten - weer enigszins op gang te brengen. Maar het storten van PFAS-houdende grond is duur en zeker niet duurzaam of circulair. Sinds kort kan Tauw haar klanten een nieuwe oplossing bieden die zandige PFAS-houdende grond op kostenefficiënte en duurzame wijze reinigt, zodat deze grond elders kan worden hergebruikt.

30 juni 2020

Verruiming boordelingscriteria bij niet-reinigbaar verklaring

De op 14 mei 2020 aangekondigde verruiming van de beoordelingscriteria voor partijen PFAS-houdende grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid, biedt nieuwe mogelijkheden voor het storten van verontreinigde grond afkomstig van puntbronlocaties.  

Het duurzame en kostenefficiënte alternatief: reiniging

De Vries & Van de Wiel (onderdeel van DEME Environmental) en Tauw hebben onlangs een beproefde reinigingsmogelijkheid voor PFAS-houdende grond en bouwstoffen op de Nederlandse markt gebracht. Met dit ‘Hybrid soilwashing process’ (een hybride variant van het natte extractieve reinigingsproces dat zich naast de fractiescheiding vooral richt op het zuiveren van het waswater) is het mogelijk om PFAS-houdende grond op kostenefficiënte en duurzame wijze te reinigen, en de hoeveelheid te storten materiaal met minimaal 60% te verminderen.

Inmiddels is deze reinigingsmethode het stadium van proefreiniging ver voorbij, en worden ook bij hoge gehalten PFAS (boven de stortgrens) goede resultaten behaald. In Vlaanderen wordt deze methode al succesvol ingezet; met een reinigingsrendement van meer dan 95% voldoet de gereinigde grond hier ruim aan de norm voor hergebruik.

Deze reinigingsmogelijkheid is momenteel de best beschikbare full-scale techniek als het gaat om het reinigen van zandige grond en granulaat bouwstoffen. Uiteraard houden we ook andere ontwikkelingen nauw in de gaten, en blijven we onafhankelijk in onze advisering.

Storten of reinigen?

Het storten van PFAS-houdende grond en bouwstoffen brengt, naast hoge kosten door de stortheffing, ‘afval’ met zich mee. Gereinigde grond krijgt daarentegen een tweede leven en zorgt er ook voor dat we kostbare primaire grondstoffen uitsparen. Daarmee levert het een concrete bijdrage aan de Sustainability Goals van de Verenigde Naties.  

Hebt u partijen grond met PFAS-gehalten boven de hergebruiksnormen of PFAS-houdende granulaat bouwstoffen, en ben u benieuwd of u op korte termijn van uw depots af kunt? Neem dan contact met ons op. Op basis van beschikbare analyseresultaten kunnen wij vrijblijvend en kosteloos beoordelen of uw grond reinigbaar is.

Indien reinigen geen optie is en u kiest voor storten, dan kunnen wij uiteraard ook de niet-reinigbaarheidsverklaring voor u aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze podcast over PFAS en www.tauw.nl/PFAS.

Contact: Jeroen Gmelig Meyling, jeroen.gmeligmeyling@tauw.com, +31 65 53 02 35 3 of Tessa Verschoor, tessa.verschoor@tauw.com, +31 62 29 74 82 0