Langjarige monitoring van grondwater in 't Gooi

Onlangs heeft Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, bij het Vitens-drinkwaterpompstation Laren de start verricht voor het plaatsen van peilbuizen om het grondwater in het Gooi langjarig te gaan monitoren. Tauw verzorgt de directievoering.

Tientallen peilbuizen

De peilbuizen vormen na plaatsing een uitgebreid meetnet om de grondwaterkwaliteit langjarig te volgen. Hierdoor kunnen historische bodemverontreinigingen in de gaten gehouden worden en maatregelen getroffen worden indien natuurwaarden, zwemwater of drinkwaterwinningen worden bedreigd.

Na de eerste peilbuis zullen er nog tientallen volgen. De maximale boordiepte bedraagt globaal 180 meter minus maaiveld. In één boorgat worden meerdere peilbuizen op verschillende diepten afgesteld, zodat hieruit ook op verschillende diepten grondwatermonsters kunnen worden genomen. Er zullen zowel boringen worden geplaatst in natuurgebied als stedelijk gebied. Het streven is om in het najaar klaar te zijn met het boorwerk en eind dit jaar al een eerste meetronde te hebben uitgevoerd. De boringen worden geplaatst volgens de strategie beschreven in het 'Gebiedsbeheerplan grondwaterverontreinigingen het Gooi'.

Grondwaterbeheer het Gooi

Het grondwaterbeheer het Gooi is een samenwerking tussen lokale en regionale overheden en de drinkwatermaatschappijen, die samen zorg dragen voor het 'Grondwaterbeheer het Gooi'. In dit grondwaterbeheer werken nauw samen: de drinkwaterbedrijven Vitens, PWN, waterschap Waternet/AGV, Provincie Noord-Holland en de Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en Wijdemeren.

De werkzaamheden worden in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door Van der Lienden Grondboringen b.v. met behulp van een rotary zuig- en luchtlift. Het dagelijks toezicht wordt verzorgd door een toezichthouder van Vitens, aangestuurd door een directievoerder van Tauw.

Meer informatie op:  www.gwbeheergooi.nl.

Contactpersoon: Adri Verkerk