Langlopend onderzoek naar visstand Albertkanaal

Tauw gaat in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid 4 jaar lang de visstand van het Albertkanaal monitoren. Het langlopende onderzoek moet een beter inzicht geven in de omvang, trends en evolutie van het visbestand in het Albertkanaal.

Het Albertkanaal is met 1.087 hectare het grootste water van Vlaanderen waar gevist kan worden.
Het kanaal is zo’n 120 kilometer lang en verbindt Luik met Antwerpen.

Het visstandonderzoek vindt plaats op de 4 grootste kanaalpanden; in totaal wordt bijna 100 kilometer bemonsterd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Visserijbedrijf Kalkman. Daarbij worden verschillende vismethoden gebruikt om een inschatting te kunnen maken van het visbestand. Op basis hiervan kunnen streefbeelden worden opgesteld en aanbevelingen worden gedaan voor het te voeren visstandbeheer, onder meer met betrekking tot het uitzetbeleid van vis. Het onderzoek moet ook inzicht geven in de relatie tussen hengelvangsten en de visstand. Ook de inrichting van het kanaal wordt onder de loep genomen.

Jaarlijks zal het veldonderzoek 2 weken in beslag nemen. Het onderzoek zal in 2015 worden afgerond.

Contact persoon: Emy Visser