Lelystad beslist in referendum over herinrichting stadhuisplein

De combinatie Tauw, Reimert Bouw en Infrastructuur en ontwerpbureau BDP Khandekar hebben verschillende plannen uitgewerkt voor de herinrichting van het stadhuisplein in Lelystad. De inwoners van Lelystad hebben via een referendum uitgesproken welk ontwerp zij het meest sfeervol en passend vinden.

Het Stadhuisplein is een van de belangrijkste plekken van het stadshart. De gemeente Lelystad wil van het grote en lege Stadshuisplein een plein maken met een eigen identiteit, waar bezoekers graag willen verblijven, zich prettig voelen en dat past bij de beleving van het stadshart.

Thuis voelen

Om tot een gedragen ontwerp te komen zijn de ondernemers en omwonenden op en aan het plein gevraagd naar hun wensen en eisen voor de indeling van het Stadhuisplein. Deze wensen en eisen zijn zo goed mogelijk vertaald in een basisontwerp voor het plein. De inwoners konden kiezen uit 3 verschillende zogeheten themakamers: de Tuinkamer, Huiskamer en Buitenkamer. Deze thema’s gaan uit van eenzelfde basisontwerp, maar hebben elk hun eigen sfeer.

Met 43,8% van de stemmen is de Huiskamer de grote winnaar geworden. Tweede is de Buitenkamer geworden met 33,2% van de stemmen. De Tuinkamer is als laatste geëindigd met 23,0% van de stemmen.

‘Een huis wordt ingericht door zijn bewoners’, licht Johan Karbet, projectleider bij Tauw, toe. ‘Voor het Stadhuisplein geldt hetzelfde: zonder betrokkenheid bij de inrichting zullen bewoners zich niet thuis voelen of trots zijn op hun plein. Daarom hebben wij er in de aanbesteding voor gekozen om het Stadhuisplein in een gezamenlijk proces met bewoners en ondernemers om te vormen tot de huiskamer van de stad. Het Stadhuisplein moet straks een plein zijn waar jong en oud zich thuis voelen. Gedurende het proces is een grote betrokkenheid en enthousiasme bij de bewoners gebleken.’

Uitstag is bindend

De uitslag van het rederendum is bindend. Dit betekent dat Tauw, Reimert en BDP Khandekar de Huiskamer verder zullen uitwerken tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp zal tijdens een tweede informatie avond aan de Lelystedeling worden voorgelegd, zodat de Lelystedeling kan zien dat hun favoriete kamer daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Best Value

De aanbesteding heeft plaatsgevonden volgens de systematiek van Best Value Procurement (BVP) ofwel prestatieinkoop, die uitgaat van het zoeken naar de beste partij (expert) die het project kan uitvoeren voor een vooraf bepaalde prijs. Jody Hofstede van het BVP team: ‘Het voordeel van prestatiegerichte inkoop is dat alle partijen in een vroegtijdig stadium worden betrokken. Niet de inkoop van een product staat centraal maar het proces dat leidt tot de gewenste huiskamer voor Lelystad. De expert kan voor een groot deel zelf bepalen hoe het proces wordt ingericht. Daardoor worden betere keuzes gemaakt, die technisch en financieel haalbaar zijn.’

De start van de uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor begin februari, zodat het plein op Koningsdag in gebruik kan worden genomen.

Contactpersoon: Johan Karbet