Living lab Building with Sediment werkt aan duurzaam hergebruik sediment

Hoe gaan we slim om met sediment dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden, waar halen we het zand vandaan voor ophogen bij stedelijke ontwikkeling? En hoe zorgen we hierbij voor een gezonde leefomgeving en natuur? Kan natuurherstel hierbij helpen of er onderdeel van uitmaken? Deze uitdagingen staan centraal binnen het onlangs gelanceerde living lab Building with Sediment. Ook Tauw is aangesloten bij het living lab.

In het living lab Building with Sediment werken de komende twee jaar studenten en onderzoekers van een aantal onderwijs- en kennisinstellingen samen met regionale en lokale opdrachtgevers aan oplossingen voor duurzaam  hergebruik van sediment in de Rijn-Maasmonding.

Uitdagingen
Het lab werkt de komende twee jaar aan de volgende uitdagingen:

  • In beeld brengen van vraag en aanbod van sediment en hoe deze natuurlijke en kunstmatige stromen de komende jaren veranderen door zeespiegelstijging, verstedelijking en veranderende havenlogistiek
  • Het ontwikkelen, testen en opschalen van “werken met natuur” oplossingen om sediment te hergebruiken en vast te houden
  • Ontwikkelen van nieuwe governance, financierings- en managementconcepten om deze integrale werkwijze voor elkaar te krijgen.

Initiatiefnemers
Het living lab is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, de TU Delft en het Delta Platform. Ondersteund door Wageningen Marine Research, Erasmus Universiteit, Deltares, de Hogeschool Zeeland, de Hogeschool Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, Tauw en de gemeenten Rotterdam en Dordrecht.

Rol van Tauw
Tauw levert mogelijke onderzoeksvragen en onderzoeks-/pilotlocaties aan vanuit bestaande projecten en innovaties die aansluiten bij de opgave van het living lab. Denk aan het slim sturen van sedimenttransport en het lokaal nuttig toepassen en bouwen met sediment waarbij we natuurwaarden vergroten. De studenten gaan met deze onderzoeksvragen aan de slag. Ook zal Tauw, samen met de andere partners, de studenten gaan begeleiden in het verdere onderzoekstraject.   

“De opgave van het living lab sluit perfect aan op de visie van Tauw”, vertelt Jeroen de Jong, adviseur bij Tauw. “Namelijk bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Door samen te werken met onderwijs- en kennisinstellingen vergroten we de slagingskans van nieuwe toepasbare innovaties in de delta. Met ons bestaande netwerk en bijbehorende projecten in de delta – onder andere vanuit het programma Rivier als Getijdenpark - kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan deze mooie opgave!”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.