M.e.r.-screeningstool beschikbaar

Bij veel ruimtelijke projecten moet de afweging worden gemaakt of de m.e.r.-wetgeving van toepassing is. Deze afweging is afhankelijk van wat er gerealiseerd gaat worden, de locatie en de omvang van de activiteiten.

Tauw heeft een tool ontwikkeld om projecten snel en eenvoudig te beoordelen op hun m.e.r.-plicht. Deze tool is te vinden op tauwregeltuwruimte.nl/mertool en kan kosteloos worden geraadpleegd.