Maatregelen beperken acute risico's pesticiden stortplaats Kirgizië

Opslag- en stortplaatsen van verouderde en verboden pesticiden, waaronder ‘Persistent Organic Pollutants’ (POP’s), vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu in Kirgizië. Tauw is nauw betrokken bij de aanpak van deze problematiek bij stortplaats 'Suzak A'.

In Kirgizië zijn in de Sovjet-tijd enorme voorraden pesticiden ontstaan. Als ondertekenaar van de Stockholm Conventie heeft Kirgizië tot doel de verouderde voorraden weg te werken en het vrijkomen van POP’s in het milieu tegen te gaan. Om deze voorraden definitief op te ruimen zijn grote en kostbare internationaal gecoördineerde projecten nodig en de ervaring leert dat het veel tijd kost deze projecten te financieren en uit te voeren. In de praktijk gebeurt er dan onvoldoende om acute gezondheids- en milieurisico’s te beperken.

Kosteneffectieve aanpak

De stortplaats 'Suzak A' nabij Jalalabad is een van de Kirgizische hotspots waar direct ingrijpen noodzakelijk is. Daarom hebben Milieukontakt International en Tauw in een team met Green Cross Zwitserland en de Kirgizische NGO’s Ekois en Green Light de krachten gebundeld om met beperkte middelen de risico’s op korte termijn aan te pakken. Tauw heeft voor deze kosteneffectieve aanpak technische maatregelen opgesteld.

Direct ingrijpen noodzakelijk

Het hekwerk dat in de Sovjet-tijd de locatie isoleerde van de omgeving is er niet meer en de inwoners komen naar de stortplaats om de pesticiden op te graven en deze op de lokale markt te verkopen als 'Dust' (DDT). Bij het graven van de kuilen en tunnels verspreiden de pesticiden zich naar de omgeving en blijft regenwater in plassen staan.

Twee jaar geleden zijn 98 mensen ziek geworden (van wie er 35 in het ziekenhuis zijn opgenomen worden opgenomen) na de consumptie van het vlees van vergiftigde koeien die water hadden gedronken uit plassen op de locatie. Dit jaar is een passerende kudde van 130 schapen doodgegaan na het drinken van vervuild water.

Maatregelen

Inmiddels is er een hek rond de stortplaats gebouwd zodat het vee de vervuilde locatie niet meer kan bereiken. Binnen het hek is een diepe greppel gegraven die voorkomt dat afstromend regenwater de verontreiniging verder verspreidt. Openliggende kuilen met puur product zijn dichtgeschoven en tijdelijk met grond afgedekt tot er een oplossing is voor een duurzamere, kosteneffectieve bovenafdichting.

De volgende stap is het realiseren van permanente bewaking om voorkomen dat het hek gestolen wordt en mensen bij het stortmateriaal komen. Het lokale bestuur en de bosbouwadministratie, die eigenaar van het land is, werken samen om deze maatregel door te voeren.

Contact persoon: Boudewijn Fokke