Masterclass: De nieuwe Omgevingswet

Op vrijdag 10 juni 2016 organiseert het Public Mediation Programme een masterclass over de nieuwe Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Mark in ’t Veld, adviseur ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving bij Tauw, is één van de docenten.

Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet wordt een basis geboden voor integrale afwegingen rondom de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Centraal staan zowel het in stand houden en bereiken van een gezonde fysieke leefomgevingskwaliteit als een doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving. Om dat te bereiken kent de Omgevingswet vier verbeterdoelen:

  • Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. Daarvoor worden onder meer 26 bestaande wetten gebundeld;
  • Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
  • Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte;
  • Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Bijdrage Mark

Mark in ’t Veld zal in zijn bijdrage vooral ingaan op de veranderingen voor de praktijk van de ruimtelijke ordening. Hij vertelt: “Bij de introductie van de omgevingswet verandert er ook veel in de praktijk van de ruimtelijke ordening. De bestaande planvormen als structuurvisie en bestemmingsplan gaan op in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Bij ruimtelijke besluiten wordt leefomgevingskwaliteit integraal meegewogen, daarnaast wordt de ontwikkelingsplanologie gefaciliteerd door een grotere decentrale afwegingsruimte en ruimere mogelijkheden voor fasering van besluiten. Dit biedt niet alleen kansen. Meer mogelijkheden open houden en fasering van besluitvorming leidt ook tot minder zekerheden. De vraag is of ook zwakkere partijen in de maatschappij nog voldoende worden beschermd en in de praktijk voldoende ruimte krijgen om hun stem te laten horen”.

Aanmelden
Wilt u meer informatie over de Masterclass, of wilt u deelnemen? Kijk dan op de website van de Universiteit van Amsterdam. Kosten deelname: 250 EUR inclusief lunch.

Contactpersoon: Mark in ’t Veld