Metamorfose station Leeuwarden: Tauw verzorgt uitvoeringsontwerp verlichting

Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa. Om het stationsgebied voor deze gelegenheid aantrekkelijker te maken ondergaat het gebied het komende jaar een ware metamorfose. De gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, NS en ProRail hebben samen een inrichtingsplan gemaakt voor het stationsgebied, dat een hoogwaardige entree wordt van de binnenstad. Prorail heeft Tauw gevraagd het uitvoeringsontwerp voor de verlichting van station Leeuwarden te verzorgen. 

Lichtvisie

Door architectenbureau Nieuwe Architecten is een lichtvisie voor het NS station Leeuwarden opgesteld. De taak van Tauw is om deze lichtvisie te vertalen naar een functioneel uitvoeringsontwerp. De belangrijkste pijlers van het uitvoeringsontwerp zijn energiebesparing en een verbetering van de belevingswaarde. Deze hebben betrekking op de binnenverlichting van de stationshal en de buitenverlichting van de perrons, de reizigerstunnel en het overkapte perronplein.

Tauw heeft de lichtvisie beoordeeld op technische en praktische haalbaarheid. Aan de hand van de lichtvisie zijn lichtberekeningen gemaakt om het ontwerp te toetsen aan de richtlijnen die door ProRail worden gehanteerd. Het ontwerp is waar nodig aangepast en vervolgens nader uitgewerkt tot een concreet verlichtingsontwerp, dat aan het beschikbare budget van de opdrachtgevers is aangepast. 

Beleving

Beleving is een belangrijk aspect van het lichtontwerp. Tijdens de dag is licht helder wit om zoveel mogelijk daglicht te simuleren. Tijdens de avonduren wordt het licht warmer van kleur om de avondsfeer te verhogen. Samen met Unit040 zijn visuals gemaakt om de beoogde beleving van het ontwerp aan opdrachtgever over te dragen. Deze visuals worden nader uitgewerkt en omgezet in een virtual reality omgeving zodat de opdrachtgever het lichtontwerp in virtual reality kan beleven.

Het definitieve ontwerp wordt door Tauw vertaald naar een uitvoeringsontwerp, waarop de aannemer zijn aanbiedingsprijs kan baseren. De aansturing van het licht maakt ook onderdeel uit van het ontwerp. Buiten de spits wordt het licht gedimd en door slimme aansturing wordt de overgang tussen de verschillende lichtniveaus (van binnen en buiten) zo klein mogelijk gemaakt.

De metamorfose van het stationsgebied in naar verwachting eind 2017 gereed.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Verlichting

Contactpersoon: Elkin Petrici

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.