Minister Schultz blij met brochure ‘Inhoud geven aan megawet in wording'

VVM, het netwerk van milieuprofessionals, heeft op 26 november het eerste exemplaar van de brochure ‘Inhoud geven aan megawet in wording’ aangeboden aan Minister Schultz van Infrastructuur & Milieu. Hierin wordt de oogst samengevat van de Nationale Dag van de Omgevingswet. Tauw, actief lid van VVM, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van zowel de dag als de uitgave.

De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. De VVM vindt het van groot belang dat milieuprofessionals zich tijdig verdiepen in de vele veranderingen die op komst zijn, en waar nuttig en nodig hun praktijkervaringen inbrengen. Tijdens de Nationale Dag van de Omgevingswet hebben zo’n 160 deelnemers zich verdiept in de vele facetten van de nieuwe wet. De hoofdpunten zijn verwerkt in de brochure ‘Inhoud geven aan megawet in wording’.

Reactie minister

Minister Schultz toonde zich aangenaam verrast met de brochure. ‘Ik vind dit een heel belangrijk project en milieu is een belangrijk fundament voor de Omgevingswet.’ Zij wijst er op dat individuele wetten vaak een slot zetten op een gewenste ontwikkeling. ‘Daar willen we vanaf, maar liefst zonder aan de normen te komen. Die zijn immers niet voor niets opgesteld. Het motto is sneller en beter, maar dat lukt alleen als we milieuaspecten aan de voorkant goed weten te borgen.’

Schultz onderschrijft de mening van veel deelnemers aan de Omgevingsdag dat het een uitdagende maar razend ingewikkelde wetgevingsoperatie betreft, vol met voetangels en klemmen. ‘Maar zoiets is voor mij eerder een uitdaging dan een barrière. Dat geldt zeker voor de Omgevingswet. Daarbij vind ik het van belang de snelheid er in te houden zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Ik hoop vanuit deze benadering zoveel mogelijk geïnteresseerden bij dit traject te betrekken.’

Schultz vraagt de VVM door te gaan met activiteiten op dit gebied. ‘Laten we samen blijven optrekken. Persoonlijk ben ik met name op zoek naar concrete voorbeelden op milieugebied om zaken via de Omgevingsweet straks beter te laten lopen.’

Brochure aanvragen/downloaden

U kunt de brochure ‘Inhoud geven aan megawet in wording’ downloaden of aanvragen via de website van VVM.

Contact personen: René Braaksma en Gerrit Kremers