Minisymposium ‘Hansje Brinker en de 7 kunstwerken’

Op 13 februari 2020 werd een wel heel bijzondere vondst gedaan in de Zuidersluis in Schardam. Uit merktekens in het natuursteen bleek dat de 16e eeuwse sluis dezelfde steenhouwer heeft als de Dom in Keulen. De Zuidersluis is één van de 7 sluizen die Tauw, samen met Friso Civiel en het Hoogeheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), versterken. Een bijzonder project, waar we u donderdag 27 februari a.s. graag meer over vertellen tijdens het minisymposium Hansje Brinker bij de Sassluis in Enkhuizen.

20 februari 2020

Met een verbeteropgave voor zeven sluizen in Noord-Holland wordt dit project gezien als een pilotproject binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “Nadat we in de verkenningsfase per sluis een voorkeursalternatief hebben bepaald, werken we nu aan de definitieve ontwerpen. Een belangrijke stap is het droogzetten en grondig inspecteren van de sluizen. En dat levert mooie verrassingen op, zoals bijvoorbeeld de vondst door Rutger Polderman (Bureau Polderman) van het steenhouwersmerkteken in Schardam. Maar er zijn ook flinke tegenvallers, bijvoorbeeld als je kijkt naar de enorme hoeveelheid puin die we tegenkomen in de sluis van Enkhuizen of de slechte technische staat van één van de historische sluizen”, aldus Frank Druijff, omgevingsmanager namens Tauw-Friso Civiel voor de verbeteropgave.

Workshops minisymposium

Over de lessen die in dit project zijn geleerd én de verrassingen waar je mee te maken kan krijgen, organiseert HHNK op 27 februari het minisymposium Hansje Brinker in de Drom in Enkhuizen. Dit doet zij samen met platform WoW. Tauw, Friso Civiel en Bureau Polderman leveren een inhoudelijke bijdrage. In meerdere workshops gaan projectteamleden met de deelnemers in gesprek over wat het betekent om met zeven (monumentale) sluizen tegelijk bezig te zijn en waar je tegenaan loopt. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een workshop over contractvorming, een workshop over techniek en omgeving of een rondleiding krijgen langs de drooggezette sluis in Enkhuizen. Een unieke kans, de laatste keer dat deze sluis droogstond was in 1928.

Aanmelden kan via de website van platform WoW.


Een bijzondere ontdekking

”Dat we de Zuidersluis nu in één adem kunnen noemen met de Keulse Dom, is wel erg gaaf, vult Frank verder aan. Vanaf de start van dit project hebben we de geschiedenis van de sluizen als uitgangspunt genomen, zowel in het ontwerp als in de communicatie naar de omgeving. Van iedere sluis is een Storymap gemaakt, waarin we de geschiedenis laten zien. Met de versterking voegen we als het ware een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van de sluis. Je merkt dat de omwonenden dit erg interessant vinden. Juist de geschiedenis en verhalen bieden mij als omgevingsmanager de kans om de soms ingrijpende plannen op een positieve manier onder de aandacht te brengen.”

Wilt u meer weten over de historie van de sluizen, kijk dan op één van de Storymaps op: www.hhnk.nl/7kunstwerken

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.