Moerdijk bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2019

Zaterdag 2 november nam wethouder Désirée Brummans namens de gemeente Moerdijk de prijs voor de bijvriendelijkste gemeente van Nederland in ontvangst. Deze werd uitgereikt vanuit Nederland Zoemt, een campagne die zich inzet voor de wilde bij. Naast de titel ontving de gemeente een insectenhotel, bloembollen en bijvriendelijke planten. Ralph van Roessel, directeur Tauw bv, overhandigde de gemeente ook nog een cheque voor ecologisch advies met betrekking tot biodiversiteit.

05 november 2019

Moerdijk zet zich in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen. Het afgelopen jaar zijn tienduizenden vierkante meter leefgebied voor wilde bijen aangelegd: vaste planten, inheemse kruidenmengsels, verwilderende bloembollen, bijvriendelijke bomen en bloemrijke bermen. Bewoners zijn hierbij betrokken en geïnformeerd over wat ze zelf kunnen doen.

Ecologisch advies met betrekking tot biodiversiteit

Tauw zet zich binnen uiteenlopende projecten in voor een gevarieerdere en robuustere samenstelling van de flora en fauna. Als sponsor van IVN Natuureducatie en de campagne Nederland Zoemt, willen we de gemeente Moerdijk graag helpen bij hun missie om de gemeente zo bijvriendelijk mogelijk te maken.

Ralph van Roessel vertelt: ‘Tauw draagt in haar projecten bij aan een duurzamere inrichting van de leefomgeving. Het vergroten van de biodiversiteit is hier wat ons betreft een belangrijk onderdeel van. Ons ecologenteam heeft hier veel kennis van en ervaring mee en levert dit gevraagd en ongevraagd binnen een groot deel van onze projecten. We willen daarom de gemeente Moerdijk niet alleen feliciteren met de titel Bijvriendelijkste gemeente 2019, maar willen hen ook aanbieden om mee te denken over hoe de biodiversiteit binnen de gemeente verder vergroot kan worden. Daarom hebben we hen een cheque aangeboden, ter waarde van 16 uur ecologisch advies.’

Bijvriendelijke gemeentes in Nederland

Totaal zijn er 67 bijvriendelijke gemeentes in Nederland. Een gemeente wordt als ‘bijvriendelijk’ bestempeld als zij zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer uitvoeren en nestgelegenheid voor wilde bijen creëren. Daarnaast dient de gemeente haar inwoners hierbij te betrekken en uit te leggen wat zij zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.

Tauw & IVN

Sinds 2014 is Tauw sponsorpartner van IVN. Elk jaar stellen we EUR 20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Eén van de programma’s waar onze sponsorbijdrage voor wordt ingezet is ‘Nederland Zoemt’, een landelijk actieprogramma voor de wilde bij georganiseerd door Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu.

Het doel van de campagne is om het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel te vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

<foto is gemaakt door Marcel Ottenspeer>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.