Monitoring flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat

Tauw, BTL Advies en Eurofins Omegam gaan voor Rijkswaterstaat aan de slag met het inventariseren van de flora en fauna langs de Nederlandse rijkswateren en wegbermen. Daartoe hebben Rijkswaterstaat en de drie partijen op 15 februari 2017 de raamovereenkomst Biologie (perceel 2) getekend.   

De 3 partijen gaan informatie verzamelen over de flora en fauna, waaruit Rijkswaterstaat kan afleiden wat de kwaliteit van het water en de bermen is en hoe het is gesteld met de diversiteit van planten en dieren. 

“Zorgen voor schoon en gezond water is één van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Daarvoor is data over de biologische en de chemische kwaliteit van het water onmisbaar. Schoon en gezond water is immers rijk aan dieren en planten. Daar gaat dit contract over. Op basis van deze data bepalen we of we maatregelen moeten nemen om de kwaliteit van het water te verbeteren. En, zo ja, welke maatregelen. Zo kunnen we onze beheerstaken goed uitvoeren en blijven voldoen aan wet- en regelgeving”, aldus Perry van der Weyden, CIO en hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat.

De raamovereenkomst Biologie bestaat uit 4 percelen, waarvan Tauw onlangs ook perceel 4 (Specialistisch Advies en/of Methode-Ontwikkeling) gegund heeft gekregen.

Zie ook: Raamovereenkomst Rijkswaterstaat voor ‘Specialistisch advies en/of methode-ontwikkeling.

Contactpersoon: Michiel Wilhelm

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.