Monitoring rioolstelsels moet kosten besparen

Tauw is in 2012 gestart met het project 'monitoren gemengde rioolstelsels' in de gemeente Weststellingwerf, waarbij op zo'n 60 locaties de waterstanden in rioolstelsels zijn gemeten. Doel van de monitoring is het kalibreren van het rioleringsmodel en uiteindelijk besparingen realiseren.

Pilot

Het project betreft een pilot van het Wetterskip Fryslân in samenwerking met de gemeente Weststellingwerf. Doel van de pilot is om het rioleringsmodel te kalibreren aan de hand van de geregistreerde waterstanden in gemengde rioolstelsels en de neerslaggegevens.

In het kader van de doelmatigheidsopgaven in de waterketen wordt met deze pilot ondermeer bekeken of er met de resultaten van de monitoring besparingen in de waterketen kunnen worden gerealiseerd.

Rol van Tauw

De werkzaamheden van Tauw bestaan uit het opstellen van een monitoringsbestek, het verzorgen van de aanbesteding, toezicht houden op het installeren van de meetapparatuur, het valideren van de monitoringsdata en het kalibreren van het rioleringsmodel. De meetapparatuur wordt beheerd en uitgelezen door Datawatt uit Steenwijk.

Wolvega

Ook heeft Tauw het gemengde rioolstelsel van Wolvega gedurende 6 maanden op 24 locaties gemonitord. Momenteel zijn we bezig met de afronding van de monitoring van 33 locaties in de overige 10 kernen in de gemeente. De neerslag wordt op 4 locaties in de gemeente met een grondmeter geregistreerd. De verwachting is dat we begin 2015 starten met het kalibreren van het rioleringsmodel.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van de waterketen.

Contactpersoon: Jeroen Lasonder