Monitoringsplan trillingen en zettingen voor nieuwbouw Stadhuiskwartier Deventer

Tauw gaat voor de gemeente Deventer een monitoringsplan opstellen voor trillingen en zettingen in het kader van de sloop- en nieuwbouw van het Stadhuiskwartier in Deventer. Een ambitieus project in de historische binnenstad.

Het nieuwe stadskantoor wordt bij oplevering het meest duurzame gemeentehuis van Nederland en biedt ruimte aan het bestuur van de stad en alle gemeentelijke diensten voor inwoners en bedrijven.

Voorafgaand aan de omvangrijke nieuwbouw moeten diverse panden gesloopt worden op zeer korte afstand van te behouden panden. Reden genoeg dus om aandacht te besteden aan mogelijke schade door trillingen of hinder door geluid.

Tauw gaat het monitoringsplan voor trillingen en zettingen voor de sloop- en nieuwbouw opstellen. In het monitoringsplan wordt onder andere de wijze waarop tijdens de sloop en de nieuwbouw trillingen en zettingen gemonitord moeten worden, beschreven. Verder wordt bepaald welke objecten binnen het invloedsgebied liggen en welke acties nodig zijn bij overschrijdingen van grenswaarden.

Naast het opstellen van het monitoringsplan heeft Tauw ook opdracht voor het leveren van expertise tijdens vijf bewonersavonden en het begeleiden van de aanbesteding van de feitelijke monitoring.

Een filmpje op YouTube geeft een mooie impressie van de omgeving en de binnenzijde van het nieuwe Stadhuiskwartier.