Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren: Tauw draagt bij met vier sessies

Op 22 mei 2019 vindt in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren van CROW plaats, hét jaarlijkse platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de infrasector elkaar ontmoeten. Tauw draagt bij aan vier parallelsessies: Systeemgerichte Contractbeheersing, Aanbesteden en Innovaties, UAV-GC en Omgekeerd Aanbesteden.

Tauw heeft jarenlange ervaring met alle gangbare contractvormen en contractafwegingen. We evalueren continu of contracten en aanbestedingsprocedures beter of anders kunnen. Zo hebben we onlangs bijvoorbeeld het ‘Omgekeerd aanbesteden’ ingevoerd waarbij duurzaamheid en samenwerken voorop staan.

Wij dragen bij aan de volgende sessies:

 • SCB-light: van papieren tijger naar allemansvriend?!
  Parallelsessie 1e ronde (12.00 – 13.00)

  De rol van opdrachtgever in geïntegreerde projecten is steeds meer die van regisseur. Hoe houd je als opdrachtgever grip op proces en kwaliteit? Omdat de Systeemgerichte Contractbeheersing (op Rijkswaterstaat-leest gestoeld) nogal eens als papieren tijger werd ervaren, is SCB-light ontstaan. Een aangepaste vorm van SCB die qua omvang en diepgang beter moet passen bij gemeentelijke projecten of weinig complexe projecten onder UAVGC. Maar is dat niet mosterd na de maaltijd? Moeten we niet in het selectie- en gunningsproces al nadenken over de wijze waarop we met elkaar omgaan en over de verwachtingen ten aanzien van de procesaanpak en de ‘zachte waarden in het contract’? En wat is SCB-light nu eigenlijk, welke gereedschappen moet je minimaal inzetten en waar kun je de speelruimte opzoeken?

  Een discussie onder leiding van Bob Nonnekens (CROW) met: Pauline Alberti, adviseur Risico- en Contractmanagement en Lead Auditor bij Syntraal (dochteronderneming van Tauw)

 • Aanbesteden van innovaties
  Parallelsessie 2e ronde (14.00 – 15.15 uur)

  Het aanbesteden van innovaties: hoe doe je dat op een slimme manier? Met de ‘Handreiking innovatiegericht inkopen’ reikt CROW opdrachtgevers concreet de hand: zó doe je dat. Een relatief nieuwe aanbestedingsprocedure om innovaties te stimuleren is het Innovatiepartnerschap. De gemeente Amsterdam heeft voor deze vorm gekozen bij de opgave de binnenstedelijke kademuren te vervangen. Een complexe en omvangrijke opgave die om tempo vraagt: hoe haal je optimale innovatiekracht uit de markt? Een kijkje in de keuken van dit specifieke aanbestedingsproces. En leer van de ervaringen: hoe werkt dit innovatiepartnerschap in de praktijk?

  Praktijksessie met Willemien Bras, senior adviseur Risico- en contractmanagement bij Tauw, Francien Bouwmeister, adviseur Inkoop Fysiek gemeente Amsterdam en moderator Roy Voorend (CROW) 

 • UAV-GC: riskante business?
  Parallelsessie 3e ronde (15.45 – 17.00 uur)

  Is er nog toekomst voor de UAV-GC als basis voor contracten? Of is de enige wijze les van de actuele in de blubber vastgelopen geïntegreerde projecten inderdaad “niet meer doen”? Waar ligt het eigenlijk precies aan als het misgaat? Is dat de contractvorm zelf of zit het net even anders? Is deze contractvorm wel de best passende bij de opgave en de context? Een scherpe discussie om de diepere lagen bloot te leggen. Vanuit welke motivatie valt de keuze op de UAV-GC? Vage scope, onbeheersbaar risicoprofiel: wat doe je eraan? Gewoon maar zien of je eigen verantwoordelijkheid nemen? Als aanbesteder én als inschrijver. En hoe doe je dat dan? Hoe kom je tot een transparante en gedragen risicoverdeling?

  Discussie onder leiding van Henberto Remmerts, businessleader Risico- en Contractmanagement Tauw met: Hans van Kooten, projectmanager Tauw; Dineke Mulderij, projectleider provincie Noord-Holland; Johan Peek, projectleider Dura Vermeer Infra Regionale Projecten; Michiel van Stigt Thans, advocaat Rozemond advocaten; moderator Ad van Leest (CROW) 

 • Omgekeerd Aanbesteden: marktconsultatie
  Parallelsessie 3 ronde (15.45 – 17.00 uur)

  Niet een project centraal stellen, maar de versnelling in de duurzaamheidsopgave. Niet overheden die een uitvraag doen, maar overheden die inschrijven. Niet 2 rollen (aanbesteder of inschrijver) maar een community met diverse rollen die samenwerkt om de opgave te realiseren. Dát is Omgekeerd Aanbesteden. Deze ‘markt’-consultatie is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het initiatief Omgekeerd Aanbesteden (www.omgekeerdaanbesteden.nl). Hoe verloopt het proces van een omgekeerde aanbesteding? Wat kan je eigen rol zijn? Hoe zit het met de aanbestedingsplicht? Wat zijn de kansen en de belemmeringen voor olievlekwerking van de duurzaamheidsopgave? Stel - in welke rol dan ook - al je vragen en maak kennis met omdenken in het echt.

  Sessie met Sanne de Groot, adviseur duurzame leefomgeving Tauw; Chantal Schrijver, adviseur samenwerken, aanbesteden en contractvormen Tauw; moderator Tim Aarsen (CROW)

Meer informatie?
Uitgebreide informatie over het Nationaal congres aanbesteden en contracteren is te vinden op de website van CROW.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Risico’s en Contracten >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.