Nationaal Park Lauwersmeer tweede Dark Sky Park in Nederland

 

Het Nationaal Park Lauwersmeer is onlangs door de Dark Sky Association uitgeroepen tot Dark Sky Park: een gebied waar het ’s nachts écht donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar mensen 's nachts welkom zijn om van die duisternis te genieten. Tauw heeft geholpen de lichtvervuiling in het gebied terug te dringen.

 

Een donkere hemel is niet alleen mooi om naar te kijken maar ook van levensbelang voor veel nachtdieren, denk aan vleermuizen en uilen. In Nederland hebben de nachtdieren het moeilijk vanwege de vele verlichting. Dat het nachtelijke duister beter beschermd gaat worden, is dus van groot belang.
Het Nationaal Park Lauwersmeer is het tweede Dark Sky Park in Nederland. In 2015 kreeg de Boschplaat op Terschelling al dit predicaat. Dat in Nederland twee Dark Sky Parken zijn gerealiseerd is bijzonder, omdat Nederland één van de landen is met de meeste lichtvervuiling ter wereld.

Nationaal Park Lauwersmeer

Het Nationaal Park Lauwersmeer is een prachtig ingepolderd deel van de Waddenzee, gelegen tussen de provincie Groningen en Friesland, dat grotendeels de gemeente De Marne beslaat. Het is een weids gebied bestaande uit wateren, zandplaten, grazige graslanden en bossen. Het is een belangrijk rust- en fourageergebied voor (broed)vogels. Door de openheid van het gebied is het Lauwersmeer bijzonder aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, vogelliefhebbers en watersporters.

Verminderen lichtvervuiling

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Dark Sky Park moest de lichtvervuiling in het Nationaal Park Lauwersmeer tot een minimum gereduceerd worden. De gemeente De Marne heeft Tauw gevraagd op te treden als regisseur en adviseur van de gemeente om er samen voor te zorgen dat het deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, aan de door de Dark Sky Association gestelde voorwaarden voldoet. Tauw heeft kritisch gekeken naar alle aanwezige lichtbronnen in het gebied en heeft hierover contacten gelegd met onder andere in de buurt gelegen recreatieparken, het Havenbedrijf Lauwersoog, Het Groninger Landschap en Defensie.

Vervolgens heeft de gemeente Tauw opdracht gegeven om de lichtmasten en armaturen in het hele havengebied en de aangrenzende Rijksweg N361 te vervangen. Ook is voor het Groninger Landschap een molen ‘slimmer’ verlicht door te zorgen dat er geen strooilicht meer langs de molen schijnt. Daarnaast loopt er nog een traject om een nabijgelegen militaire kazerne en een Landal recreatiepark slimmer en beter te verlichten.

Inclusief het Nationaal Park Lauwersmeer heeft de Dark Sky Association nu wereldwijd 41 natuurparken en -reservaten aangeduid als Dark Sky locatie. Ongeveer de helft daarvan ligt in de Verenigde Staten.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van verlichting
Lees ook de blog over lichtvervuiling van Tauw-collega Edwin Veldkamp

Contactpersoon: Hans Notkamp