Natuur versus Recreatie: Tauw presenteert methodiek op Landschapstriënnale

Hoe zorg je voor een goede balans tussen natuur en recreatie, nu en in de toekomst? Die vraag stond centraal tijdens de Raden- en Statenconferentie ‘Recreëren in 2050’ die onlangs werd georganiseerd door provincie Noord-Holland in het kader Landschapstriënnale 2017. Tauw verzorgde een presentatie voor alle Raads- en Statenleden over de ‘Ecologische verkenning van vijf recreatiegebieden in Noord-Holland’, die we in opdracht van de provincie hebben uitgevoerd.

Zoektocht naar een goede balans tussen natuur en recreatie

Een bijzondere en inspirerende middag en avond, die volledig in het teken stond van de zoektocht naar een goede balans tussen natuur en recreatie, nu en in de toekomst. Met onderwerpen als:

  • Hoe krijgen we zicht op de aanwezige natuurwaarden in de recreatiegebieden?
  • Hoe zorgen we voor behoud en ontwikkeling van deze natuurwaarden? En welke ontwikkelruimte is er daarbij voor recreatie?
  • Hoe kan deze afstemming tussen natuur en recreatie bestuurlijk en juridisch worden georganiseerd en gewaarborgd?

Presentatie Tauw

In onze presentatie hebben we de bestuurders meegenomen in onze methodiek om natuurwaarden in recreatiegebieden in beeld te brengen en te zoneren, en hebben we een impressie gegeven van de hierbij gehanteerde uitgangspunten en resultaten.

Opdrachtgever Rein Kruk: “De gezamenlijke presentatie van Tauw en de provincie Noord-Holland op de Landschapstriënnale was wat mij betreft exemplarisch voor de goede samenwerking tijdens het gehele project. Het was prima op elkaar afgestemd waardoor het voor de aanwezigen mogelijk werd om zich deze moeilijke materie snel eigen te maken en de discussie op hoofdlijnen te voeren. In het project gebeurde min of meer hetzelfde. Door de gedegen en vooral zorgvuldige aanpak en het op tijd nakomen van afspraken - voor mij als projectleider niet onbelangrijk - is er door alle betrokken prima samengewerkt. Het resultaat mag er dan ook zijn: vijf rapporten die een gedegen basis vormen om de vervolgstap te kunnen zetten.”

Tauw kijkt bovendien terug op een mooie Landschapstriënnale. Voor meer terugblikken zie: https://landschapstriennale.com/

Meer weten over onze methodiek?

Lees ons artikel ‘Afstemming tussen recreatie en natuur in 5 recreatiegebieden in Noord-Holland’ of neem contact op met Carolien Wegstapel of Frank Aarts.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.