Natuurcompensatie A27/A12 Ring Utrecht

Om de doorstroming op de drukke A27/A12 Ring Utrecht te verbeteren, gaat Rijkswaterstaat extra rijstroken aanleggen en verkeersstromen scheiden. Hierdoor is het onvermijdelijk dat in specifieke situaties nadelige effecten ontstaan, zoals de aantasting van delen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om de natuur in het gebied te compenseren heeft Rijkswaterstaat Tauw ingeschakeld voor het project ‘Natuurcompensatie Ring Utrecht A27/A12’.

De natuurcompensatie is een verplichting vanuit het Tracébesluit waarbij het project ervoor zorgt dat er . na de werkzaamheden meer natuur is dan nu. Ter compensatie wordt in totaal 30 hectare natuur gerealiseerd, verdeeld over drie locaties in de driehoek Utrecht, Bunnik en Zeist.

Tauw is verantwoordelijk voor de ontwerpfase (voorlopig en definitief ontwerp), het opstellen van het Engineering & Construct contract, en het begeleiden van de aanbesteding en uitvoering (ecologisch toezicht).

“Een uitdagend en intensief proces", aldus Remon den Ouden, projectmanager bij Tauw. “Wij zijn er trots op dat we met dit project een bijdrage mogen leveren aan de verbetering van de leefomgeving in de regio Utrecht.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.