Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) gaat op in Activiteitenbesluit

Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) wordt in 2015 overgezet naar afdeling 3.2 van het Activiteitenbesluit (AB). Daarbij zullen wijzigingen en vereenvoudigingen worden doorgevoerd.

Wat gaat er veranderen?

De maatregelen voor emissiereductie voor op- en overslaginstallaties binnen de aardolieketen (voorheen de Benzineregeling) zijn herzien en worden opgenomen in de nieuwe paragraaf 5.1.7 van het Activiteitenbesluit.

In het nieuwe artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit komen de algemene voorschriften met betrekking tot geur te staan. Het algemene beleidsuitgangspunt is (nog steeds) het voorkomen en, indien niet mogelijk, het zo veel mogelijk beperken van geurhinder.

Verder zal voor de stofklassen ERS, MVP1 en MVP2 een nieuwe term in het AB gaan gelden: 'zeer zorgwekkende stoffen' (ZZS).

De meetvoorschriften voor lucht zullen vanaf 2015 opgenomen worden in artikel 2.8.

Dit zijn slechts enkele van de wijzigingen. Op www.infomil.nl vindt u een overzicht van alle wijzigingen.

Rol van Tauw

Het gaat om niet al te grote, maar wel veel kleine relevante wijzigingen. Wilt u weten wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn of heeft u een vraag over één van de wijzigingen? Tauw heeft een uitgebreide expertise op het gebied van industriële luchtverontreiniging.

Contactpersoon: Michiel Vos