Nieuw artikel: Geohydrologie bij dijkversterkingen

TAUW heeft voor het HWBP een geohydrologische aanpak voor dijken ontwikkeld. Met de innovatieve ‘geohydrologische aanpak voor piping’ (GAP) kan voorafgaand aan een dijkversterkingsproject op een betrouwbare manier de piping-opgave worden vastgesteld. Het gevolg: een stabiele projectscope en kostenbesparing. Recentelijk heeft vakblad ‘Land + Water’ hier een artikel ‘aan gewijd.

29 april 2021

Bij de geohydrologische aanpak voor piping (GAP) wordt het regionale grondwatermodel - waar  waterschappen al over beschikken -  als basis genomen. Deze wordt vervolgens geschikt gemaakt voor het doorrekenen van hoogwatersituaties en voor het combineren van de rekenresultaten met (semi-)probabilistische berekeningen die voldoen aan de eisen die gesteld worden bij dijkversterkingen. Het model dat resulteert kan gebruikt worden voor dijkontwerp, maar ook bij vergunningverlening, bij beoordelingen en voor calamiteitenplannen.

Door expertises uit verschillende werkvelden bij elkaar te brengen, kan er voor Waterschap Aa en Maas een nauwkeurigere inschatting gemaakt worden van de benodigde omvang van de maatregelen tegen piping bij de dijkversterking Meanderende Maas. Het gevolg? Een kleinere opgave, een miljoenenbesparing én een methode die ook voor andere projecten bruikbaar is. De aanpak is ontwikkeld in samenwerking met Advies in Water en Witteveen en Bos.

In de april editie van vakblad ‘Land + Water’ lichten Josan Tielen (Programmabegeleider bij HWBP), Jan van Casteren (Projectmanager bij Waterschap Aa en Maas) en Martine Brinkhuis (Projectleider Innovaties bij TAUW) de ‘Geohydrologische Aanpak voor Piping’ verder toe.

 

Benieuwd naar het volledige artikel?

Klik dan op onderstaande button om het artikel te downloaden.

Download artikel

 

Bekijk de bijbehorende projectreferentie

Wilt u meer informatie over onze expertise op het gebied van geohydrologie en piping? Klik op onderstaande button en bekijk de projectreferentie 'Regionaal grondwatermodellering voor piping (GAP)'. 

Ga naar de projectreferentie

 

Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.