Nieuw lesmateriaal moet basisschoolleerlingen enthousiast maken voor wetenschap en techniek

Nieuw lesmateriaal waarmee bedrijven hun enthousiasme over hun eigen technische beroep kunnen overbrengen aan basisschoolleerlingen - dát was de inhoud van de schatkist die maandag 29 september symbolisch werd ‘opgegraven’ aan de IJssel in Deventer. Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie van Provincie Overijssel, en Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur van Saxion, droegen de schatkist over aan Karin Sluis en Annemieke Nijhof, directeuren van advies- en ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Tauw.

Provincie Overijssel, expertisecentrum TechYourFuture en de ingenieursbureaus nemen met het opgraven van de schatkist een voorschot op het Weekend van de Wetenschap, dat op 4 en 5 oktober plaatsvindt. Met het lesmateriaal dat TechYourFuture ontwikkelde, gaan medewerkers van beide bedrijven naar basisscholen om over hun beroep te vertellen.

Projectmedewerker Nicky Schepers van Tauw zal op donderdag 9 oktober op de basisschool St. Martinus in Baak een gastles verzorgen over waterbeheer in stedelijk gebieden. Daarnaast gaan leerlingen aan de slag met een opdracht. Dit doen ze op basis van het ontwikkelde lesmateriaal, waarvoor de schatkist als uitgangspunt dient. In de schatkist zitten attributen die ze nodig hebben voor hun werk.

Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap openen bedrijven, instituten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, musea en sterrenwachten hun deuren. Dat geeft bezoekers, jong en oud, de unieke kans een stap te zetten in de wereld van wetenschap en technologie. De deelnemers zetten als het ware hun schatkamers open.

Tauw opent op zaterdag 4 oktober van 12 - 15 uur de deuren van haar vestiging aan de Kamperstraat 21 in Deventer. Op de Kamperstraat zal een demonstratie gegeven worden van de werkzaamheden van de luchtmeetploeg en de boorploeg. Verder zal de E-tegel te zien zijn en presentaties over innovaties op het gebied van bagger en de ‘plastic soep’, het plastic afval dat in de rivieren drijft.

Meer en betere technici in Nederland

Nederland heeft een tekort aan in wetenschap en technologie opgeleide werknemers. Het expertisecentrum TechYourFuture, een initiatief van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim, zet zich onder andere in voor de promotie van techniek. Op die manier helpt het Centre ons land aan meer en betere technici. Daarvoor zijn goede leerkrachten nodig, die wetenschap en technologie kunnen overbrengen op leerlingen. Door het ontwikkelen van een concreet aanbod, zet het Centre zich in om voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs techniek te promoten. Hiermee sluit het Centre aan op het Techniekpact 2020. Daarin staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Advies- en ingebnieursbureau Tauw ondersteunt TechYourFuture.

Contactpersoon: Charles Pijls