Nieuw voorbeeldenboek over klimaatbestendig inrichten is verschenen

 

Tauw is trots op het voorbeeldenboek Het klimaat past ook in uw straatje: de waarde van klimaatbestendig inrichten. Tijdens de landelijke Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie op 19 januari heeft Jeroen Kluck (expert stedelijk water bij Tauw en lector aan de Hogeschool van Amsterdam) het boek gepresenteerd en overhandigd aan Stefan Kuks (watergraaf bij waterschap Vechtstromen) en later ook aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. 

 

Het klimaat past ook in uw straatje laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe gemeenten woonstraten op een eenvoudige en haalbare manier klimaatbestendig kunnen inrichten. En dat dit veelal niet duurder hoeft te zijn dan de traditionele inrichting.

Dit voorbeeldenboek is een uitgebreidere versie van het voorbeeldenboek ''Voor hetzelfde geld klimaatbestendig'' waarin de traditionele herinrichting vergeleken is met drie klimaatbestendige varianten uit de praktijk. Het nieuwe voorbeeldenboek bevat tien praktijkvoorbeelden met klimaatbestendige inrichtingsvarianten en behandelt naast vlakke gebieden ook hellende gebieden, verschillen in doorlatendheid van de bodem en grondwaterstanden.

Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden, effecten en baten van het vergroenen van een straat door bijvoorbeeld bomen, groene gevels en daken, wadi’s en andere begroeide infiltratievoorzieningen. Vergroenen biedt oplossingen voor water(overlast) en hittestress, waardoor het een steeds belangrijker element in de inrichting van straat en stad gaat worden.

Tauw heeft met diverse gemeenten, waterschappen en kennisinstellingen meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicatie, die is uitgegeven door de Hogeschool van Amsterdam. Namens Tauw hebben Jeroen Kluck, Floris Boogaard, Ronald Wentink en Joris Viscaal meegewerkt aan de publicatie.

Het voorbeeldenboek en het achtergronddocument zijn te downloaden via de site van de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van de klimaatactieve stad >>

Contactpersonen: Jeroen Kluck en Edwin van der Strate

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.