Nieuwe beoordelingsmethodiek voor fijnstof uit veehouderijen

De provincie Limburg heeft Tauw gevraagd een nieuwe beoordelingsmethodiek te ontwikkelen voor vergunningverlening van fijnstof vanuit veehouderijen. Dit nieuwe zogenoemde gebiedsgerichte model wordt uitgewerkt voor de gemeente Nederweert, een gemeente met een hoge dichtheid aan veehouderijen.

Gebiedsgericht model

Met de huidige beoordelingsmethodiek kunnen nieuwe normoverschrijdingen in de toekomst niet uitgesloten worden. De nieuwe gebiedsgerichte methode die Tauw nu ontwikkelt, richt zich op meer gedetailleerde verspreidingsberekeningen. Hierdoor ontstaat een nauwkeuriger ruimtelijk beeld van de belasting op gevoelige objecten en kan er ruimtelijk nauwkeuriger getoetst worden op de normen voor fijnstof. Ook ondersteunt Tauw de provincie bij de nadere beleidsformulering en juridische randvoorwaarden.

Buitengebied in Balans

De gemeente Nederweert kent een groot en divers buitengebied dat bestaat uit natuur, agrarische bedrijven en woningen. Het buitengebied raakt echter steeds voller en de balans in het gebied komt daarmee in het geding. Het programma Buitengebied in Balans van de gemeente Nederweert is bedoeld om het buitengebied toekomstbestendig te maken en te houden. Door nieuwe manieren van denken en een verfrissende kijk op regelgeving kan ook de agrofoodsector - de kurk waar de economie van Midden-Limburg op drijft - zijn belangrijke rol in de gemeente op een verantwoorde manier blijven vervullen. Het nieuwe gebiedsgerichte model past binnen dit programma.

Tauw heeft deze opdracht gekregen vanwege onze detailkennis van emissies uit de veehouderijsector en van verspreidingsmodellen voor luchtkwaliteit. De afgelopen jaren adviseerde Tauw de Rijksoverheid al over fijnstof, geur en ammoniak bij veehouderijen.

Meer over onze expertise op het gebied van lucht >>

Contactpersoon: Luc Verhees