Nieuwe brug Stroomkanaal Lemmer ingepast in monumentaal landschap

De ophaalbrug over het Stroomkanaal in Lemmer maakt plaats voor een nieuwe vaste brug. De combinatie Tauw, wUrck en Reimert heeft het UAV-GC contract voor het ontwerp van deze nieuwe brug binnengehaald.

De provincie Fryslân wil de handbediende ophaalbrug over het Stroomkanaal bij Lemmer (N359) vervangen door een vaste brug. De ophaalbrug verkeert in een slechte staat en is te smal voor het huidige verkeer. De brug wordt breder zodat met name het vrachtverkeer (elkaar) veiliger kan passeren. De huidige ophaalbrug wordt alleen bediend voor onderhoud aan het Woudagemaal. Door de vaste brug hoger te maken, kunnen onderhoudsschepen er voortaan gewoon onderdoor.

Monumentaal landschap

Omdat de brug vlakbij het Ir. D.F. Woudagemaal ligt, dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, is bij de nieuwe brug extra kritisch gekeken naar het ontwerp en hebben de provincie, gemeente De Friese Meren en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, voorwaarden gesteld aan de inpassing van de nieuwe brug in de omgeving.

De provincie heeft uit vijf inzendingen de combinatie Tauw, wUrck en Reimert gekozen voor de uitvoering. Het minimalistische ontwerp van de combinatie bleek het juiste antwoord in dit monumentale landschap. Dat was ook de mening van de jury: ‘De brug oogt zeer strak wat de gewenste vlakke uitstraling ten goede komt. Dit ontwerp heeft veel meerwaarde als het gaat om de doelstelling om de rechtlijnigheid, openheid en de middenas van het Stroomkanaal zoveel mogelijk te benadrukken.’

Uitvoering

Tauw en wUrck zijn als onderaannemer ingehuurd voor alle advies- en ontwerpwerkzaamheden voor de vervanging van de brug. Tauw voert een deel van de voorbereidings- en engineeringswerkzaamheden uit in combinatie met wUrck; de architect van wUrck maakt deel uit van het ontwerpteam dat de vormgevingsaspecten van het aanbiedingsontwerp waarborgt.

Werkzaamheden die Tauw verzorgt zijn onder andere:

  • Risicomanagement
  • Ondersteuning bij het verkrijgen van de vergunningen en ontheffingen
  • Inventariseren van de interne en externe raakvlakken ten tijde van het ontwerp
  • Opstellen van diversen adviezen (waterhuishouding, geotechnisch, wegbouwkundig)
  • Het opstellen van een verificatieplan en -rapportage voor zowel ontwerp- als uitvoeringsfase
  • Het uitwerken van het Aanbiedingsontwerp naar Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp (berekeningen en tekeningen infra en constructief)

Aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur start dit najaar met de werkzaamheden voor de nieuwe brug. Eind 2015 moet de brug klaar zijn.

Contactpersoon: Anton van Essen