Nieuwe kans op subsidie voor duurzame inzetbaarheid

 

Om mensen langer en productief aan het werk te houden kunnen bedrijven en (overheids)instellingen van 14 november tot en met 25 november 2016 subsidie aanvragen bij het Agentschap SZW. Projecten gericht op het bevorderen van gezond en veilig werken maken mogelijk aanspraak op een financiële bijdrage. Benieuwd of uw bedrijf of instelling hiervoor in aanmerking komt?

 

Cultuur en gedrag bij bedrijven wat betreft veilig en gezond werken, staan steeds hoger op de Europese agenda. Het Europees Sociaal Fonds subsidieert organisaties die inzetten op duurzame inzetbaarheid. Daaronder verstaat het ESF: medewerkers die nu, maar ook in de toekomst, gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen. Inzetten op gezond en veilig werken is hierbij een essentieel onderdeel. Hierdoor kunnen onverwachte of ongewenste gebeurtenissen (verder) worden teruggedrongen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet uw project (of projecten) gericht zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s, opgesteld door het Agentschap SZW:

  • Bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
  • Bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
  • Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
  • Bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

Belangen

Duurzame inzetbaarheid en een gezonde veiligheidscultuur zijn niet alleen een maatschappelijk belang, er zijn ook bedrijfsbelangen. Organisaties zijn verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Door hier gehoor aan te geven groeit het wederzijdse respect en zal de werksfeer verbeteren. De organisatie investeert in de werknemers, zodat zij hun arbeidsjaren gezond, gelukkig en productief doorkomen.

Veilig werken

Het voorkomen van ongevallen en incidenten krijgt bij steeds meer organisaties hoge prioriteit. Tauw kan u adviseren over het verbeteren van de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie. Ook begeleiden wij de implementatie, waarbij we uw werknemers nauw betrekken gedurende het gehele proces.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid kunt u vinden op de website van Agentschap SZW

Benieuwd naar onze aanpak en expertise op het gebied van Veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn?